Nyheter

2013-06-27

Goda utsikter för norska fjällgäss(4)

Fjällgås på Valdakmyra. Foto: Ingar Jostein Øien/BirdLife Norge

I skrivande stund häckar förhoppningsvis flera par fjällgäss än på många år i den nordnorska fjällvärlden. Under vårens rastning på Valdakmyren noterades nämligen inte mindre än 30 par och därutöver fem ensamma fåglar, dvs. totalt 65 individer. Så sent som 2009 uppgick hela detta bestånd till endast 30 individer.

 

 

Det nordnorska beståndet av fjällgäss utgör den sista lilla spillran av den fennoskandiska population som för bara 100 år sedan omfattade tiotusentals fåglar. Tillbakagången under 1900-talet gick snabbt och omkring 1980 uppskattades hela det fennoskandiska beståndet till högst 260 individer. Sannolikt berodde tillbakagången på flera olika faktorer, men omfattande jakt under flyttningen anses vara den viktigaste orsaken. Även rödrävens spridning upp på kalfjället har påverkat fjällgässen negativt.

 

Sedan 2008 försöker man aktivt begränsa antalet rödrävar i fjällgässens häckningsområde på Finnmarksvidda. Detta arbete har hittills varit framgångsrikt och av allt att döma inneburit en ökad häckningsframgång för gässen. Hittills i år har 68 rödrävar skjutits av Statens naturoppsyn i Norge.

 

Det är uppenbarligen avgörande för fjällgässen att de lyckas med häckningen. Om de gör detta, stannar de kvar i Nordnorge och rastar åter på Valdakmyren i augusti–september. Därefter flyttar de med ungarna ner genom Östersjöområdet mot vinterkvarter i Sydosteuropa. Om däremot häckningen misslyckas, beger sig de vuxna fåglarna långt österut till arktiska Ryssland för att rugga. Därifrån flyttar de senare ner genom Ryssland och Kazakstan innan de når vinterkvarteren – om de över huvud taget kommer fram! Det har nämligen visat sig att denna flyttväg är extremt farlig för gässen med ett högt jakttryck.

 

Nu ser vi med spänning fram mot rapporterna från Valdakmyren i början av hösten. Hur många av de 30 par som sågs på myren under våren kommer att lyckas med sin häckning?

 

(AW)

 

Not: Vid sidan av denna population finns en återintroducerad svensk fjällgåspopulation med annat flyttningsmönster i södra Lappland. Den sistnämnda uppgår numera till närmare 150 individer.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR