Nyheter

2012-04-30

Gråhuvad sparv – årets första nya Sverigeart (och kanske art nr 500 i landet!)

Igår på förmiddagen hittades en gråhuvad sparv vid Gislövs stjärna i sydöstra Skåne. Denna art, som hör hemma i östra Asien, är aldrig tidigare påträffad i Sverige, men väl i några av våra grannländer. Vardera ett fynd har tidigare gjorts i Norge och Finland, och totalt handlar det om 16 fynd i Europa. Med andra ord är gråhuvad sparv en första klassens raritet på våra breddgrader.

  

Fågeln är av allt att döma en ung hanne, vilket bör innebära att den flög fel redan i höstas och sedan har tillbringat vintern någonstans i Europa. När den hittades idag var den kanske på väg tillbaka österut. En annan östlig art, en kungsfågelsångare, ringmärktes f.ö. på Utklippan i Blekinge idag. Även den kan förmodas ha varit på väg tillbaka österut efter en vinter i Europa.

  

I skrivande stund är dagens gråhuvade sparv den 500:e arten som påträffas i Sverige. En viss försiktighet måste dock iakttas; äldre fynd av andra arter kan komma att granskas på nytt, och så har vi ju det här med s.k. splittar. Fågeltaxonomerna kommer titt som tätt med nya rön som ofta innebär att det som tidigare betraktats som en geografisk ras i stället får artstatus.

  

Även om den svenska fågellistan nu når nr 500 fortsätter SOF:s lilla tävling där det gäller att tippa nya Sverige-arter under 2012. Genom att delta i den, ger du även ett värdefullt bidrag till fågelskyddet. Läs mera här: http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/tavling-nya-sverigearter-2012/

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR