Nyheter

2013-02-19

Gråsiska – i år med tyngdpunkt i norr(4)

Gråsiskan varierar mycket i antal mellan olika vintrar. Den är en s.k. invasionsfågel vars uppträdande styrs av födotillgången. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

När vi sammanställer resultatet av ”Vinterfåglar Inpå Knuten” är det slående att vissa arter är mycket stabila år från år, men det är lika slående att andra arter kan variera väldigt mycket i antal. Ett exempel på den sistnämnda kategorin är gråsiskan. På topplistan för 2008 kom den först på 28:e plats, men såväl året före som året efter fanns den med i toppskiktet (6:e plats 2007 och 5:e plats 2009). I år placerade sig gråsiskan på 11:e plats, vilket kan sägas vara nära genomsnittet för de åtta år som denna räkning pågått.

 

 

Gråsiskan hör till de arter som vi brukar sortera in under begreppet invasionsfåglar. Med detta avses att fåglarna vissa år uppträder talrikt – invasionsartat, men att de andra år är betydligt sparsammare. Gemensamt för invasionsfåglar är att de är tämligen beroende av en speciell vinterföda. När denna föda sviktar, måste fåglarna röra på sig. I gråsiskans fall handlar det framför allt om björkfrö.

 

Sett till fördelningen av gråsiskor denna vinter, kan det konstateras att det stora flertalet blev kvar i norr hela vintern. Gråsiskan är också en utpräglat nordlig art. Av våra nära en halv miljon (480 000) häckande par finns drygt 95 procent i den norra halvan av landet. Där stannar de också kvar om det finns gott om björkfrön, men även då söker de sig gärna in till fågelmatningarna. De kommer nästan alltid i flockar, ofta i något eller några tiotal men ibland i hundratal.

 

I år kan vi konstatera att gråsiskorna haft gott om naturlig föda i norr och att det inte funnits någon större anledning för dem att bege sig söderut. De antal som setts i södra Sverige har varit blygsamma, och det är egentligen enbart i den norra halvan av landet som de varit riktigt talrika. Från de fyra nordligaste länen (dvs. ungefär norra halvan) har det rapporterats i genomsnitt närmare tio gråsiskor per fågelmatning. Längre söderut är det enbart i Gävleborg, Dalarna och Värmland som det i genomsnitt rapporterats mera än en gråsiska per fågelmatning. I Götaland sågs endast ett fåtal.

 

När det gäller gråsiskan måste det också nämnas att invasionsrörelserna inte enbart går i nord-sydlig riktning. Fåglarna rör sig även långt i väst-östlig riktning. Ett par återfynd av ringmärkta fåglar har visat att det faktiskt finns ett utbyte av gråsiskor mellan Sverige och norra Kina!

 

Anders Wirdheim

Under årets "Vinterfåglar Inpå Knuten" var det ont om gråsiskor i så gott som hela Götaland och Svealand. Däremot var de talrika vid fågelmatningarna i norra halvan av landet.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR