Nyheter

2013-08-22

Häckande lappuggla i Västergötland 2013!(4)

En av ungarna från årets häckning av lappuggla i Västergötland.

En lyckad häckning av lappuggla med två ungar som resultat har i år genomförts i de centrala delarna av Västergötland. Det är den första i landskapet och enbart den tredje säkra i hela Götaland (efter två häckningar i Småland förra året).

 

 

Lappugglorna dök upp i området redan tidigt på våren och i mars månad kunde hannen höras spela. Från juni månad sågs enbart en adult fågel i området, vilket kan ha berott på att en av de vuxna fåglarna förolyckats. Många lappugglor dör i trafiken eftersom de ofta sitter och spanar efter sorkar vid vägkanter.

 

Under sommaren dök två till synes välvuxna ungfåglar upp. De var flygfärdiga och rörde sig runt i området. Normalt är de beroende av föräldrarna ett par veckor efter att de lärt sig flyga. Sedan ungefär en månad har ingen av fåglarna setts vid häckningsplatsen. Även detta kan sägas vara normalt då ungarna är mycket rörliga sedan de blivit självständiga. Efter hand kan de dra ganska långt iväg från födelseplatsen.

 

Det verkar som om lappugglan är på expansion söderut i Sverige. När det för något tiotal år sedan läckte ut uppgifter om att lappuggla häckade i Västmanland, sågs det som något av en sensation. De senaste åren har det talats om kanske ett tiotal par i Västmanland och flera par även i angränsande län.

 

Sommaren 2011, med god förekomst av smågnagare i norra halvan av Sverige, innebar ett mycket gott häckningsår med många flygga ungar i bl.a. Norrbotten och Jämtland. När gnagarpopulationerna därefter kraschade under vinterhalvåret 2011/2012, tvingades många lappugglor söderut och 2012 blev ett rekordår för antalet fynd i de allra flesta mellan- och sydsvenska landskap. Då konstaterades också som nämnts två häckningar, en i Alvesta kommun och en i Kalmar kommun.

 

Även i Norge har lappugglan expanderat söderut med många lyckade häckningar 2011 i de fylken som gränsar mot Sverige. Även i år har flera häckningar konstaterats enligt den norske uggleforskaren Roar Solheim, men dessa kullar har genomgående varit små.

 

Av hänsyn till dem som bor i närheten av årets häckning, kommer den exakta platsen att vara konfidentiell.

 

(AW)

Lappugglorna i Västergötland jagade främst över igenväxande åkrar. Kan det igenväxningsskede, som vi möter på många håll i landet, vara gynnsamt för lappugglorna och en bidragande orsak till expansionen söderut? Foto: Tore Hagman/N
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR