Nyheter

2014-08-15

Häckar stormsvalan i Sverige?(5)

Stormsvala fotograferad vinddriven i Vättern hösten 2011. Bilden hämtad från Fågelåret 2011. Foto: Arne Ekström

 

– Jag kan inte svara på frågan om stormsvalan häckar i Sverige eller ej. Vi har försökt ta reda på det, men ännu så länge får vi lämna frågan obesvarad. Det säger Kåre Ström som under 25 år drivit ett särskilt stormsvaleprojekt längs svenska västkusten. Under denna period har sammanlagt 77 stormsvalor fångats i nät nattetid, framför allt på öar långt ut i skärgården. En del av dessa fåglar har haft välutvecklade ruvfläckar, vilket skulle kunna tyda på närbelägen häckning. Men sin litenhet till trots är stormsvalan en fågel med kapacitet till långa förflyttningar.

 

I det senaste numret av SOF:s vetenskapliga tidskrift Ornis Svecica sammanfattar Kåre Ström rönen från 25 års arbete med stormsvalor. Från starten 1988 fram till 2012 fångades och ringmärktes 72 stormsvalor. Därefter fångades en 2013, och hittills i år har fyra fångats, de sistnämnda alla på Måseskär i Bohuslän. Samtliga fångade fåglar har undersökts noga och ringmärkts, såvida de inte redan burit en ring (tre norska och en från Skottland).

 

Stormsvalan finns häckande lokalt längs Västeuropas kuster, som närmast i norra Storbritannien och i Norge. De nordligaste populationerna häckar mycket sent på året, först efter det att det blivit mörka nätter. Anledningen är att dessa små fåglar är mycket känsliga för predation från trutar vid boplatsen. Därför uppsöker de boplatsen först sedan det blivit mörkt. På Lofoten kan stormsvalorna ha ungar i boet ända fram till senhöst eller tidig vinter.

 

Det är också på nätterna som fångst och ringmärkning av stormsvalor bedrivs. Man använder vanliga slöjnät och inspelade läten från stormsvalor. Men väderförhållandena måste vara de rätta, vilket innebär lugnt väder och molntäcke. Enligt brittiska studier lockas kringvandrande, icke könsmogna, individer lättare till näten än adulta häckande fåglar. Av de fåglar som fångats längs västkusten har 19 procent (var femte fångad fågel) haft en välutvecklad ruvfläck, men det behöver inte innebära att fågeln i fråga häckar.

 

Kåre Ström berättar att den enda fågel som fångades på sensommaren 2013 hade en mycket utvecklad ruvfläck, något som åter väckte misstankar om att den kan ha kommit från en närbelägen häckningsplats.

 

Slutsatsen av artikeln i Ornis Svecica är att det är tveksamt om det finns häckande stormsvalor längs västkusten, men att det möjligen kan förekomma häckningar under extremt gynnsamma förhållanden. Med det avses år då det under längre perioder väller upp näringsrikt vatten från havsströmmar till ytan i Skagerrak, något som på andra platser visat sig gynna stormsvalor. En jämförelse mellan kända häckningsplatser utomlands och öar längs västkusten visar att det finns lämpliga häckningsmiljöer även hos oss. Stormsvalan häckar i håligheter i marken, bland annat i stenskravel.

 

Under blåsiga höstar händer det att det ses vinddrivna stormsvalor även dagtid i Sverige (totalt ca 160 observationer), men stormsvalan är betydligt fåtaligare än sin lite större släkting klykstjärtad stormsvala. Faktum är att den första stormsvalan som beskrevs vetenskapligt påträffades vinddriven i Hedemora 1744 eller 1745. Den blev föremål för en mycket utförlig beskrivning i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens handlingar författad av Carl Linnæus.

 

(AW)

 

 


 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR