Nyheter

2013-07-09

Har du sett någon ”havssothöna” idag?(4)

Sjöorrar, på engelska Common scoter. Det idag märkliga engelska ordet scoter betydde sannolikt ursprungligen sea-coot, dvs. "havs-sothöna". Foto: John Larsen

Fågelnamn fascinerar och förundrar. I det svenska språket har vi några exempel där ursprunget är höljt i dunkel (t.ex. knipa), men de är ändå relativt få jämfört med i det engelska språket. Där är det gott om namn vars ursprung är både oklara och omtvistade. Ett sådant är scoter för den grupp dykänder som har det vetenskapliga släktnamnet Melanitta.

 

 

Det svenska namnen sjöorre och svärta har några hundra år på nacken. Enligt Tommy Tyrbergs lilla bok Svenska fåglars namn går de tillbaka till åtminstone 1745 respektive 1611, men är säkert mycket äldre än så. Intressant nog förekom under 1800-talet en namnförbistring genom att vissa författare bytte namnen på de båda arterna så att Melanitta nigra kallades svärta och Melanitta fusca sjöorre. I norska språket kallas f.ö. sjöorren svartand och svärtan sjöorre.

 

Men dessa nordiska namn och deras ursprung är ändå tämligen klara och inte mycket att tvista över. Värre är det då med ursprunget till det engelska namnet scoter. Sjöorren kallas där för Common scoter och svärtan för Velvet scoter. I amerikansk engelska förekommer dessutom (främst bland jägare) ofta stavningen scooter. Men namnet har absolut ingenting gemensamt med motorfordon av något slag. Ursprunget finns i stället med stor sannolikhet hos en annan fågel som är knuten till vatten.

 

I det senaste numret av British Birds (juli 2013) finns en notis som går till botten med namnet scoter och diskuterar olika förklaringar som lagts fram genom åren. Där kommer skribenten fram till att den allra mest sannolika förklaringen är att sjöorren en gång kallades för sea-coot, ett namn som sedan via scooter blev det idag underliga scoter. Med andra ord skulle sjöorren ursprungligen ha kallats för motsvarande ”havssothöna” i England.

 

Namnet coot för sothöna verkar f.ö. ha gamla rötter och finns i flera europeiska språk.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR