Nyheter

2013-06-26

Hård kritik från BirdLife mot EU:s jordbrukspolitik(4)

Tillsammans med andra miljöorganisationer i Europa har BirdLife tagit fram en poster där den nya jordbrukspolitiken får hård kritik.

Efter det att EU:s ministerråd idag kommit överens om en ny fördelning av jordbruksstödet har överenskommelsen framhållits som en seger för miljön. Men Europas naturvårdsorganisationer håller inte med. De små framsteg som överenskommelsen innebär räcker inte på långt när för att den biologiska utarmningen av Europas jordbrukslandskap ska kunna hejdas.

 

 

– Detta är ett hårt slag mot alla som kämpat för en mer hållbar, framsynt politik - en politik som tar tillvara miljön samtidigt som den skyddar jordbrukets intressen. I stället är det partsintressen som är dagens vinnare, och resultatet är en jordbrukspolitik som endast uppnår en marginell miljöförbättring trots att den gör av med stora mängder offentliga medel, säger Trees Robins som arbetar med jordbruksfrågor inom BirdLife Europa.

 

Ett av de mera uppmärksammade inslagen i den nya överenskommelsen är införandet av nya miljökrav knutna till jordbrukets direktstöd, så kallad greening. Detta såg ut att innebära ett trendbrott mot ett miljövänligare jordbruk, men det ursprungliga förslaget har vattnats ur rejält av såväl jordbruksministrarna som EU-parlamentet efter mäktigt tryck från jordbrukets lobbyorganisationer.

 

– Att lämna utrymme för natur och djurliv på varje gård är inte bara nödvändigt för att nå EU:s mål om biologisk mångfald, det är också väsentligt för att på längre sikt skydda vår livsmedelsförsörjning. Det är fel att benämna denna överenskommelse som ”grön”, snarare handlar det om ”grönmålning”, säger Trees Robins och fortsätter:

 

– EU:s medlemsstater har fortfarande en viss frihet i hur de genomför jordbrukspolitiken. Därför är det viktigt att varje land gör det bästa för att skydda naturen och miljön med de begränsade verktyg och medel som den nya överenskommelsen innebär.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR