Nyheter

2013-01-04

Hård kritik mot förvaltningsplan för kungsörn (4)

Gammal kungsörn. Det är i hög grad äldre fåglar som drabbas av ökad dödlighet på grund av blyspridning, vindkraftverk och tågdöd. Foto: John Larsen

Idag, 4 januari, är sista dagen för remissvar på Naturvårdsverkets förslag till förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn, dvs. för fyra av de fem ”stora” rovdjuren som ingår i den statliga rovdjurspolitiken. Den femte arten, varg, har behandlats för sig. I sitt svar på remissen riktar organisationen Kungsörn Sverige mycket hård kritik mot den föreslagna förvaltningsplanen.

 

 

I Naturvårdsverkets förvaltningsplan finns bl.a. tankar om en med Norge gemensam förvaltning av de stora rovdjuren. Kungsörn Sverige motsätter sig en sådan om den innebär en svensk anpassning till den betydligt lägre ambitionsnivån vad gäller rovdjur i Norge. Men framför allt är Kungsörn Sverige mycket kritiskt till att det åtgärdsprogram som antagits för kungsörn inte implementeras. Förvaltningsplanen är i flera avseende urvattnad jämfört med åtgärdsprogrammet.

 

Under de två senaste decennierna har kungsörnen haft en påtagligt försämrad ungproduktion i landet. Detta är mycket oroväckande liksom att arten fortfarande förföljs i delar av landet. Till detta kommer en hög dödlighet orsakad av mänskliga aktiviteter i form av trafik, blyspridning, kraftledningsnät och vindkraft. Ofta hävdar företrädare för t.ex. Trafikverket, jägarorganisationerna och kraftbolagen hävdar att deras respektive aktiviteter inte innebär en så hög dödlighet för kungsörnen att det skulle kunna innebära ett hot mot arten. Så kan det möjligtvis vara om man ser till hoten var för sig, men lägger vi samman effekten av dem har vi med största sannolikhet passerat gränsen för vad den svenska stammen står. Därför måste krafttag tas för att minska dödligheten längs våra järnvägar, i kraftledningsnäten, vid vindkraftverk samt av jägarnas blyspridning.

 

SOF ställer sig bakom Kungsörn Sveriges kritik och begär att det fastslagna åtgärdsprogrammet skall implementeras och att förvaltningsplanen måste omarbetas.

 

Anders Wirdheim

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR