Nyheter

2013-06-12

Havregåsen som blev sockerbetsgås(4)

Nyligen skördade sockerbetsfält är numera viktiga födosöksmiljöer för de vitkindade gäss som rastar i Skåne. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Vitkindad gås har ökat mycket kraftigt i antal i Sverige, såväl som häckfågel som under flyttningen. Därför kan det kanske kännas märkligt att arten inte alls var särskilt talrik i landet under en stor del av 1900-talet. Ett exempel på den sentida ökningen ges i senaste numret av Skåneornitologernas tidskrift Anser. Där beskriver Hakon Kampe Persson den explosionsartade ökningen när det gäller rastande gäss under hösten.

 

 

Ända fram till i början av 1990-talet var det förhållandevis små mängder vitkindade gäss som rastade i Skåne under hösten och fåglarna stannade dessutom endast kort tid. Under 1900-talets sista decennium ökade dock antalet och hösten 2000 innebar en markant förändring. Totalt rapporterades då under november 34 000 vitkindade gäss som rastade i sydvästra Skåne. Därefter har stora flockar blivit ett stadigt inslag under senhösten, och de allra senaste åren har antalet ökat ytterligare. I oktober 2012 räknades inte mindre än ca 132 000 vitkindade gäss i södra Skåne!

 

Den rysk-baltiska populationen av vitkindad gås har vuxit stadigt under senare decennier. Vintern 1959/60 uppskattades det totala antalet individer till knappt 20 000. I januari 1997 räknades 267 000 och i januari 2008 uppskattades populationen till 770 000. Om tillväxten fortsatt i samma takt, består denna population idag av drygt 1,1 miljoner individer!

 

Även under 1800-talet rastade vitkindade gäss i Skåne. Då skrev Sven Nilsson i Skandinavisk fauna att den främst fanns i södra Skåne och där sökte sig till åkrar som varit besådda med havre. Därför kallades den lokalt för Hafregås. Idag är det i stället betfält som lockar gässen. Detta förvånade i början gåsforskarna eftersom den vitkindade gåsens näbb är kort och mera anpassad till att beta kort gräs. Gässen söker sig framför allt till skördade betfält där de äter av betrester som blivit kvar i jorden, men på senare tid har de även börjat söka sig till oskördade fält. Det finns exempel på att gässen helt gröpt ur växande sockerbetor.

 

Eftersom betskörden numera pågår under hela senhösten och ibland över årsskiftet har vitkindad gås också börjat övervintra i Sverige. Vid de senaste sju årens midvinterinventeringar har antal legat mellan drygt 11 000 och 25 500. Men gässen äter naturligtvis inte enbart betor. De söker även föda bland spillet på skördade fält där andra grödor växt liksom på höstsådda fält och olika gräsmarker.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR