Nyheter

2014-11-11

Havsörnar stoppar vindkraftsanläggning i Östergötland(5)

Den rika förekomsten av havsörn i området runt Gusum i Östergötland är ett av skälen till att en planerad stor vindkraftsanläggning inte får byggas. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Miljöprövningsdelegationen i Östergötlands län säger nej till en planerad vindkraftsanläggning nära Gusum och belägen i Valdemarsviks och Söderköpings kommuner. Söderköping Vind AB hade ansökt om att få bygga 23 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 220 meter. Ett av skälen till att bolagets ansökan avslås är områdets rika förekomst av havsörn.

 

I ett yttrande till Miljöprövningsdelegationen ansåg Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige att anläggningen inte ska få byggas. Den främsta orsaken till vårt nej är områdets rika förekomst av havsörn. Den föreslagna anläggningen skulle utgöra en barriär för örnarna. Dessutom anser vi att de kumulativa effekterna av anläggningen måste beaktas. Genom det aktuella området flyger havsörnar frekvent under hela året.

 

I beslutet säger Miljöprövningsdelegationen att platsen för delar av anläggningen är olämplig med hänsyn till att den riskerar att påtagligt skada riksintressen enligt miljöbalken gällande Obruten kust och Östergötlands skärgård. ”Anläggningen är inte heller i sin helhet förenlig med artskyddsförordningens bestämmelser framför allt med beaktande av den rika förekomsten av havsörn och att det finns en beaktansvärd risk för skada på havsörnar.”

 

– Ett bra beslut, helt enligt vår skrivelse, säger BirdLife Sveriges vindkraftssamordnare Daniel Bengtsson.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR