Nyheter

2015-11-25

Het debatt om kungsörn i Norge(6)

Ung kungsörn i Norge. Foto: Thor Østbye

 

”På senare tid har det kommit en rad påståenden om att kungsörnsbeståndet har ökat. Detta ska ha lett till kraftigt ökande skador på betesdjur och en skadesituation som är utom kontroll enligt representanter för näringsliv, politik och lantbruk. Dessa anser att det måste tänjas på fredningsbestämmelserna och att vi behöver en mera liberal syn på skyddsjakt. Men enligt Norsk Ornitologisk Forenings (NOF) uppfattning visar detta enbart på en fundamental brist på kunskap om kungsörnen och den dokumentation som samlats de senaste 50 åren.”

 

Det skriver NOF generalsekreterare Kjetil Aa. Solbakken och kungsörnsexperten Alv Ottar Folkestad i ett debattinlägg i Aftenposten. Bakgrunden är, som det sägs i citatet, att det kommit allt fler krav från bönder och andra om jakt på kungsörn. Men det finns ingen grund för dessa krav enligt NOF. Under perioden 2006–2014 utgjorde kungsörnsskador på lamm och får mellan 5,1 och 5,9 procent av de ersättningar som betalades ut för skador orsakade av ”fredat rovvilt”. Sådana rovviltsskador utgör i sin tur cirka 30 procent av dödsorsakerna hos får. Det innebär att kungsörnarnas andel av den totala fårdödligheten är mindre än två procent, skriver Solbakken och Folkestad. Man borde istället fokusera på de övriga 98 procenten.

 

Kungsörnen är en av världens mest studerade rovfåglar, och kunskapen om artens levnadssätt är mycket gedigen. Enbart i Norge har man sedan 1987 systematiskt undersökt kadaver från tamkreatur för att utvärdera rovdjurens påverkan. Fram till det senaste årsskiftet hade fler än 145 000 kadaver undersökts på detta vis!

 

NOF har nyligen presenterat en översikt över bestånden av Norges häckfåglar. Enligt denna uppgår kungsörnsbeståndet till mellan 1200 och 1500 par, och det finns inget som tyder på en ökning av beståndet de senaste 15–20 åren. Tvärtom tyder mycket på att reproduktionen varit låg under denna period.

 

Innan man efterlyser nya undersökningar och utvärderingar för att ”få kontroll” på skadegörande kungsörnar, måste myndigheterna först använda all den kunskap som redan finns och som enligt NOF:s uppfattning är så omfattande och uppdaterad som man kan begära. Inte minst bör detta gälla politiker och näringsutövare eftersom dessa själv har bidragit till att finansiera den forskning som bedrivits de senaste 30–40 åren, skriver företrädarna för Norsk Ornitologisk Forening.

 

(AW) 

 

Ett exempel på kraven om jakt på kungsörn finns här:

http://www.bondebladet.no/nyhet/sauebander-vil-regulere-kongearn-bestanden/ 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR