Nyheter

2015-05-18

Hjälp ängshökarna på Öland!(1)

Ängshök. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

När de naturliga häckningsmiljöerna, agkärr och tokbuskage, försvinner p.g.a. utdikning, igenväxning eller röjning tvingas ängshöken häcka i jordbruksmark där många faller offer för skördemaskiner. Nu behöver Ölands ängshökar vår hjälp!

 

En inventering av alla Ölands ängshökar sker i år i länsstyrelsens regi. Den ska ge kunskap om hur många par som häckar på ön och vad som kan göras för att återskapa de naturliga häckningsmiljöerna. Samtidigt vill vi skydda alla par som väljer att häcka i åkermark.

 

– Nu behöver vi hjälp. Viktigast av allt är att du inte stör de häckande fåglarna säger Susanne Forslund på Länsstyrelsen i Kalmar län som koordinerar arbetet för att skydda ängshöken. Att förstöra häckningsmiljön eller medvetet störa häckande ängshökar är olagligt. Något som under senare år bidragit till att ängshöken misslyckats med flera häckningar är närgångna fotografer. Vill du se en ängshök, kan du besöka naturreservaten Djurstad träsk, Petgärde träsk eller Knisa mosse, där den häckar regelbundet. Här finns parkering och fågeltorn. Ser du en ängshök på annat håll, vill gärna att du rapporterar det, helst på Artportalen, så att vi får med alla häckningar vid inventeringen.

 

Om du misstänker att ängshöken häckar i åkermark vill vi att Gösta Friberg, anlitad av oss för att bevaka de åkerhäckande ängshökarna, kontaktas.

 

– Då kan vi leta upp boet och informera markägaren, så att lantbrukaren inte av misstag bryter mot lagen. Ett mindre område i åkern kan undantas från slåtter eller skörd och brukaren kan få ersättning för utebliven skörd.

 

Lantbrukarna på Öland får ett informationsblad med bilder på ängshöken och ytterligare info. Tanken är dels att fler ska känna igen tidiga tecken på att ängshöken vill häcka i åkermark, dels att alla ska kunna identifiera en uppskrämd hona framför slåttermaskinen - och därefter agera korrekt, stanna, backa och kontakta Gösta.

 

Ängshöken är i Sverige starkt hotad och upptagen på rödlistan. Den förekommer i Syd- och Mellansverige, men är allmän bara på Öland. Ängshöken ses därför som en ansvarsart för Kalmar län.

 

För ytterligare information:

Susanne Forslund
, Naturenheten. 
Telefon: 010-223 85 54
, Mobil: 070-275 3495, 073 540 41 92. 
E-post: susanne.forslund@lansstyrelsen.se

Gösta Friberg
, Länsstyrelsens 
ängshöksbevakare. 
Telefon: 070-558 59 70. 
E-post: svalgarden.oland@telia.com

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR