Nyheter

2012-09-18

Höga gifthalter i havsörnsägg från norra Bottenhavskusten

Ung havsörn. Fyra havsörnsägg som samlats in längs kusten av norra Bottenhavet har visat sig ha farligt höga halter av miljögifterna DDT och PCB. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Under 2010 och 2011 samlades det in 39 döda ägg (rötägg) från havsörnsbon i Sverige. Fyra av dessa kom från Västernorrlands län. Nu visar analyser att dessa fyra ägg har betydligt högre halter av miljögifterna DDT och PCB än de övriga äggen som samlades in. Koncentrationerna av ämnena ligger över eller i nivå med de kritiska gränsvärden som anses innebära negativa effekter på fortplantningen. De höga gifthalterna kan med andra ord vara orsaken till att dessa ägg inte utvecklats på normalt sätt utan dött.

Jämfört med andra svenska kustavsnitt är halterna av DDT och PCB mellan tre och fem gånger högre i äggen från norra Bottenhavet och jämfört med inlandet i södra och mellersta Sverige är de sex till åtta gånger högre. 

Som toppkonsument i vattenmiljön är havsörnen särskilt känslig för miljögifter som anrikas i näringskedjorna. Koncentrationerna ökar uppåt i näringskedjorna och kan hos toppkonsumenter få mycket allvarliga konsekvenser. Det var detta som hände under 1960- och 70-talen då många rovfåglar, bl.a. havsörnar, hade oerhört låg häckningsframgång på grund av hög giftbelastning.

DDT användes fram till början av 1970-talet i många bekämpningsmedel, bl.a. inom jordbruk och trädgård. PCB spreds däremot inte medvetet i naturen. Båda ämnena är förbjudna sedan 1970-talet i Sverige.  

Nu skall länsstyrelsen och den regionala miljöövervakningen göra fortsatta studier för att försöka utröna var miljögifterna har sitt ursprung och hur de kommit in i näringskedjan.


Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR