Nyheter

2012-06-07

Hoten mot Amazonas fåglar har förvärrats kraftigt

Risken för utrotning har ökat märkbart för närmare 100 av Amazonas fågelarter. Det framgår av uppdateringen av den internationella rödlistan (2012 IUCN Red List). De nya uppgifterna baseras på modeller som i sin tur bygger på den ökade avverkningen av Amazonas skogar.

– Tidigare har vi undervärderat den risk för utrotning som många av Amazonas fåglar står inför, och läget kan förvärras när Brasilien nu försvagar de lagar som skall skydda Amazonas skogar, säger Leon Bennum på BirdLife International.

Särskilt allvarligt är läget för en del arter med långsam reproduktion som t.ex. riobrancomyrfågeln (Cercomacra carbonaria). För dessa arter kan även begränsad avskogning få allvarliga följder.

För andra arter handlar det om att stora delar av deras biotop riskerar att förloras under de kommande årtiondena. En av dessa är gråstrupig bränslesamlare (Synallaxis kollari) som nu uppgraderats till Akut hotad.

Sammantaget har läget förvärrats betydligt för skogsfåglarna i Amazonas, en signal som FN-konferensen Rio 20+ senare i juni knappast kan bortse från. Denna konferens kommer i första hand att handla om klimatfrågor, och just avskogningen av Amazonas anses vara en av de allra största enskilda orsakerna till den globala uppvärmningen.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR