Nyheter

2015-04-21

Hur kan vi skydda växter och djur i skogen? Kom på artskyddskurs!(6)

Hur ska Artskyddsförordningen tillämpas i det svenska skogsbruket? Frågan är högaktuell, och nu finns möjlighet till förkovring på en kurs! Tofsmes. Foto: Anders Wirdheim

 

Välkommen till en kurs kring hur man med hjälp av våra artskyddslagar kan skydda arter och natur i skogen. Vi startar med lite genomgång på förmiddagen. På eftermiddagen besöker vi Yxsjöområdet, ett fint naturområde söder om Landvetter, för praktik och diskussion i skogen.

 

Lördagen 9 maj, kl. 09.00–16.30 i Röda rummet, Mölnlycke kulturhus/bibliotek (Mölnlycke centrum).

 

Många svenska djur och växter är skyddade av svensk lag och av EU;s miljölagar. På denna kurs får man lära sig vilka arterna är och hur skyddet fungerar. Kursen har inriktning mot skogsfåglarnas skydd som ex. tjäder och skogsbrukets påverkan. Men även andra arter och verksamheter tas också upp. Vi inleder med en genomgång av skyddet, vilka arter som berörs och vilka arter som särskilt förekommer i södra och sydvästra Sverige. Hur arbetar myndigheterna, hur kan man påverka och vilka är de största hoten mot arterna? Vi diskuterar hur man som ideell naturvårdare kan arbeta med artskyddsfrågan. Kan vi samarbeta och lära oss mer av varandra?

 

Kursen är kostnadsfri, vi bjuder på fika på förmiddagen. (Lunch betalas av deltagaren själv, tag med eget fika till eftermiddagens exkursion ).

 

För mer information:


Christer Johansson, chrijoha023@bredband.net, tel:0734 – 226157.

Michael Nilsson, michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se, tel: 0768-369970.

 

Anmälan senast 5 maj till: Olavi Paldan olavi@paldan.se

 

Kursen leds av Christer Johansson, SOF-BirdLife:s representant i nationella referensgruppen för artskydd i skogsbruket, Jan Hellenberg, projektledare för lekplatsinventering av tjäder och Michael Nilsson, författare till rapporten "Skyddet av arter i Sveriges skogar – Svenska skogsbruksmodellen och EU:s och FN:s mål för biologisk mångfald". Kursen är ett samarrangemang mellan Skydda Skogen, Göteborgs Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen i Härryda.

Vilket skydd har tjäderspelsplatser i dagens svenska skogsbruk? Foto: Lars Carlsson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR