Nyheter

2013-01-12

I helgen är det järnkoll längs (södra) Sveriges kuster(4)

I helgen räknas änder och andra simfåglar längs Sveriges kuster. Inventeringen är en del av ett europeiskt projekt som pågått i 50 år! Foto: P-G Bentz/Sturnus.se

Den stundande helgen är det ornitologiska fotfolket ute och rör sig längs södra Sveriges kuster. Det är nämligen dags för den internationella midvinterinventeringen av sjöfåglar. Längs de sträckor som varit med i inventeringen allra längst är det inventering nr 50 i ordningen, och i år är stora delar av södra Sveriges kuster täckta.

 

 

I 50 år, dvs sedan 1964, har denna inventering pågått. Hela Sverige täcks inte, men betydande delar av Götalands och vissa delar av Svealands kuster inventeras. Det är också längs dessa sträckor som merparten av sjöfåglarna finns vintertid. Utanför vårt lands gränser inventeras betydande delar av framför allt Västeuropas kuster. Syftet med inventeringen är att följa de olika arternas utveckling. Flera av arterna är utsatta för omfattande jakt, vilket gör det angeläget att följa beståndsutvecklingen.

 

Det är ett omfattande arbete som de ideellt verksamma fågelskådarna utför. Bara på Gotland kommer 70 mils kuststräcka att täckas in. Det innebär att en mycket stor del av öns aktiva fågelskådare är på benen.

 

Denna typ av faktainsamling kallas på engelska för Citizen Science. I just Storbritannien har studier visat att frivilliga inventeringar är helt avgörande för den kunskap som myndigheter och institutioner har om viltpopulationerna. Förhållandet är det samma i Sverige, alldeles särskilt när det gäller fåglar men även för övrig fauna och flora.

 

Om vädret eller andra omvärldsfaktorer skulle lägga hinder i vägen finns hela den kommande veckan och även nästa helg som reserv. Men enligt SMHI väntas tämligen stabilt och stundtals vackert väder i helgen.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR