Nyheter

2012-09-23

”I-landsstöd” från Irak till brittisk våtmark

Skärfläckan är en av de arter som skall gynnas av det nya våtmarksområdet. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

U-landsbistånd hör vi talas om så gott som dagligen, men att bistånd går åt andra hållet är inte så vanligt. Nu har det emellertid hänt, och det handlar faktiskt om fåglar!

Nature Iraq (som är den nationella BirdLife-partnern i Irak) skänker motsvarande 1000 brittiska pund till Norfolk Wildlife Trust i Storbritannien. Pengarna skall bidra till köpet av 58 hektar mark vid Cley på Norfolks kust. Detta område gränsar till befintliga reservat och med köpet kommer ett större sammanhängande område att skapas. Norfolk Wildlife Trust har som målsättning att skapa ett område med sötvatten, vassar och strandängar för att gynna bl.a. brun kärrhök, rördrom, skärfläcka och skäggmes.

Det hör till saken att Nature Iraq tidigare fått ett betydande stöd från just Storbritannien, inte minst när det gäller återskapande och skydd av de s.k. Mesopotamiska träsken som till betydande del dikades ut av förre diktatorn Saddam Hussein.

– Detta lilla bidrag till utökning av Cleys våtmarker skall ses som ett tack för tidigare hjälp och för att visa vårt gemensamma ansvar för naturen överallt, säger Azzam Alwash som är ledare för Nature Iraq, och Brendan Joyce, ordförande i Norfolk Wildlife Trust säger:

– Jag är rörd av generositeten hos Nature Iraq, särskilt i ljuset av deras egen kamp för att återskapa förstörda ekosystem.

För den som är bevandrad på Norfolk-kusten skall det nya området binda ihop våtmarkerna vid Cley och Salthouse. Detta område är redan idag mycket fågelrikt och besöks av omkring 100 000 naturintresserade varje år.

 

Anders Wirdheim

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR