Nyheter

2015-02-05

I vår startar en ny våtmarksinventering!(5)

Rödbena, en vadare som hör strandängar och andra våtmarker till. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Våtmarker utgör en viktig miljö för en mängd djur, inte minst för fåglar. I det grunda vattnet finns skedänder, flockar med krickor och sothöns, på sjön dansar ett skäggdoppingspar, på strandängen spelar vadarfåglar och i luften skränar en svärm av skrattmåsar. Det är lätt att bli fascinerad av det rika fågellivet vid våtmarker.

 

Från och med i år ska landets regionala och lokala fågelföreningar tillsammans med riksföreningen och Svensk Fågeltaxering (SFT) inventera våtmarksfåglar. Detta ska göras vid våtmarker, sjöar, strandängar och kärr, men mossar är inte inkluderade i projektet (de täcks bra av SFT:s standardrutter). Inventeringen i sig är relativt enkel, vilket gör att inte bara experter kommer att kunna delta. Även du som har goda fågelkunskaper, men kanske har mindre erfarenhet av att inventera är varmt välkommen. Förhoppningen är att detta inventeringsprojekt både ska kunna bidra till kunskapsinsamlandet när det gäller fåglarnas populationstrender och öka intresset för fåglarna och att utföra inventeringar.

 

Våtmarksinventeringen ersätter den årliga riksinventeringen som SOF BirdLife har drivit tillsammans med regionalföreningarna. Det material som som idag samlas in av Svensk Fågeltaxering genom punktrutter och standardrutter saknar till stor del data från våtmarker. Därför kommer denna riktade insats att komplettera de redan befintliga standard- och punktrutterna. Det finns tre metoder att välja mellan. Den första är punktrutt, där observationer görs från ett antal förutbestämda punkter som ligger utspridda kring/längs våtmarken. Den andra är en observationsslinga där inventeraren noterar de fåglar som observeras medan man går. Det tredje alternativet är från ett fågeltorn eller observationsplattform (en punkt).  

 

Information har skickats ut till landets regionala föreningar för vidarebefordran till lokala klubbar. Ta kontakt med din förening och dra igång en våtmarksinventering. Metoden testades förra våren med gott resultat.

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR