Nyheter

2014-08-30

IBOC-deltagare på morgonexkursion(5)

Björn Malmhagen berättar om verksamheten vid Falsterbo Fågelstation för en del av deltagarna i den internationella fågelstationskonferensen IBOC. Foto: Lotta Berg

 

Den internationella fågelstationskonferensens andra dag inleddes med att deltagarna fick möjlighet att närmare bekanta sig med verksamheten vid Falsterbo fågelstation. Av praktiska skäl delades de drygt etthundra deltagarna upp i tre olika grupper, som får rotera och se olika delar av aktiviteterna de tre olika morgnarna under konferensen; ringmärkning, sträckräkning respektive specifika forskningsprojekt.

 

Björn Malmhagen ansvarade för informationen till den grupp som idag fick fördjupa sig i ringmärkningen vid Falsterbo. Deltagarna fick veta allt som är värt att veta om den standardiserade märkningen i området, och fick även titta in i ringmärkningslabbet och se verksamheten där. I sammanhanget ska man komma ihåg att ringmärkning med nät inte nödvändigtvis går till på samma sätt i olika länder och vid olika fågelstationer: det förekommer t.ex. på sina håll att man inte har något labb utan istället märker fåglarna direkt ute vid näten.

 

För de mer långväga besökarna var det naturligtvis mycket spännande att få se exotiska arter som grå flugsnappare, kungsfågel och sparvhök visas upp vid märkningen! Dagen forsätter sedan med föredrag av, med och för de medverkande fågelstationsrepresentanterna.

 

(Lotta Berg)

Spohie Ehnbom visar upp en sparvhök som nyss blivit ringmärkt. Foto: Lotta Berg
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR