Nyheter

2015-05-22

Idag är det Den biologiska mångfaldens dag – men är det någon som bryr sig?(1)

Idag är det Den biologiska mångfaldens dag! Samtidigt fortsätter denna mångfald att utarmas i Europa, inte minst när det gäller jordbruksmarkerna. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Den 22 maj är ”International Day for Biological Diversity”. Det är FN som proklamerat denna dag för att öka förståelsen för och arbetet med frågor kring biologisk mångfald. Årets bemärkelsedag ska särskilt uppmärksamma ”hållbara utvecklingsmål”, vilket från naturvårdshåll nästan kan ses som en paradox med tanke på de mål som den nya EU-kommissionen satt upp och där naturen hamnar på undantag.

 

Just nu driver naturvårdsorganisationer runt om i Europa kampanjen NatureAlert (Ett klick för naturen på svenska). Anledningen till denna kampanj är att den nya EU-kommissionen under president Jean-Claude Juncker aviserat en översyn av EU:s naturdirektiv (Fågeldirektivet och Art- och Habitatdirektivet). Juncker har inte gjort någon hemlighet av att översynen ska leda till avregleringar, något som starkt oroat naturvårdsorganisationerna.

 

En nyligen presenterad EU-undersökning ”State of Nature 2015” visar dessutom att den biologiska mångfalden fortsätter att minska i Europa. I denna rapport konstateras också att målet att stoppa förlusterna av biologisk mångfald till 2020 ser ut att bli allt mer oåtkomligt.

 

Så vi kan med fog fråga oss: Är det någon i beslutande ställning, nationellt eller på EU-nivå, som över huvud taget bryr sig om att det är Den biologiska mångfaldens dag?

 

(AW)

 

Kampanjen Ett klick för naturen syftar till att visa för EU-kommissionen att vi är många runt om i Europa som sätter mycket stort värde på en levande och rik natur. Om du inte redan gjort ett klick för naturen, kan du göra det här:

http://www.birdlife.se/nature-alert/

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR