Nyheter

2011-09-08

Ifrågasatt vindkraftsutbyggnad på Gotland(1)

Gotland har världens tätaste population av kungsörn. Bildmontage P-G Bentz/Sturnus

Behovet av en fortsatt exploatering för vindkraft på Gotland måste noggrant utredas och ställas i relation till de naturvärden som då hotas. Det skriver Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) tillsammans med Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) i ett yttrande till Svenska Kraftnät. Anledningen är att Svenska Kraftnät vill anlägga en ny stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet just för att kunna bygga ut vindkraften på Gotland.
I svaret till Svenska Kraftnät, samt i ett brev till de gotländska myndigheterna, skriver SOF och GOF:
”Vi anser som minsta krav att en ny ledningsdragning föregås av en ordentlig analys avseende förutsättningar för ytterligare vindkraft på Gotland samtidigt som viktiga naturmiljöer och biologisk mångfald säkras.
Det är viktigt att i sammanhanget även diskutera sekundära effekter av den föreslagna ledningsdragningen mellan Gotland och fastlandet. En mycket sannolik konsekvens av ledningsdragningen är nya krav på vindkraftutbyggnad. Den vindkraft som är planerad, liksom den redan befintliga, innebär redan nu hot mot naturvärden i flera områden Av miljöskäl är det därför lämpligare att planera för ytterligare vindkraftutbyggnad i mindre känsliga områden på fastlandet eller på större djup till havs.”
Måns Hjernquist, ordförande i GOF, utvecklar resonemanget i en debattartikel: http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=7091526#.Tmc-lI0NKiM.facebook

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR