Nyheter

2015-04-14

IKEA mot tofsvipor – veckans fågel (6)

En naturvårdskonflikt har blossat upp i Norge där tofsvipor ställs mot en etablering av ett IKEA-varuhus. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

”Det är inte tofsvipor som hotar IKEA utan IKEA som hotar viporna.” Uttalandet kommer från Norsk Ornitologisk Forenings avdelning i Oslo och Akershus och gäller en strid som blossat upp i Vestby kommune söder om Oslo. Där vill IKEA etablera sig på ett område med jordbruksmark som kallas Delijordet. Förutom att marken hör till Norges bästa jordbruksområden hyser den fortfarande häckande tofsvipor – en art som minskat så kraftigt i Norge att den numera är upptagen på den norska rödlistan.

 

Ett exempel på tofsvipans norska tillbakagång finns från Lista i den sydvästra delen av landet. Där har man följt artens utveckling under de senaste årtiondena. Så sent som 2001 fanns 434 revirhävdande par i området. I år ser det ut att stanna på mellan 5 och 20 par. ”Det innebär en minskning med mer än 95 procent och är helt enkelt ofattbart”, säger Jan Erik Røer i Norsk Ornitologisk Forening.

 

Även i Sverige har tofsvipan gått tillbaka men inte i samma omfattning som i vårt västra grannland. Enligt den senaste årsrapporten från Svensk Fågeltaxering har tofsvipan minskat signifikant under de senaste tio åren. I den nya svenska rödlistan, som presenteras senare i april, har tofsvipan beteckningen LC vilket innebär Livskraftig.

 

Tofsvipan kan sägas höra till de folkkära fåglarna. Framför allt är det dess roll som en av vårens första budbärare som gör den omtyckt. Men den var också förr ett mycket påtagligt inslag i jordbruksbygder över snart sagt hela landet. Så är det inte längre. Likt flera andra jordbruksfåglar har tofsvipan drabbats dubbelt av förändringarna i jordbruksdriften. Dels missgynnas den av effektivisering i det rationella, moderna jordbruket, dels missgynnas den när åkerbruket läggs ner i mera marginella jordbruksmarker.

 

Det aktuella norska fallet har också aktualiserat en fråga som ofta kommer upp när områden med värdefull natur ska exploateras. IKEA har anlitat ett konsultbolag, Bioforsk, som föreslagit att man ska skala av den bördiga jorden på Delijordet och sedan lägga ut den på ett annat område. Därmed tror man sig kunna skapa kompensationsmark för både jordbruksdrift och tofsvipor. Några exempel på att detta kan fungera verkar emellertid inte finnas.

 

I många andra sammanhang, såväl i Norge som i Sverige, är exploatörers och planerares övertro på att det går att flytta på och manipulera naturen ett problem. Man har svårt att inse att många arter har mycket specifika krav på sin livsmiljö. Inom svenskt skogsbruk möter vi exempelvis ofta inställningen att produktiv skogsmark med rik biologisk mångfald kan avverkas om man samtidigt sparar impediment i form av sumpmark, bergknallar eller annan mark som inte lämpar sig för skogsbruk.

 

Det man inte verkar inse är att arter, som utvecklats för att växa i myllan i produktiva skogsmiljöer, helt enkelt inte trivs i en sumpmark eller på en berghäll. Växter, fåglar och annan biologisk mångfald är inte några byggelement som kan bytas ut och placeras om hur som helst.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR