Nyheter

2011-07-06

Illegal jakt på fåglar ett stort problem i hela Europa(1)

Ung havsörn. Varje år påträffas skjutna örnar i Sverige. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder
Illegal jakt och fångst av fåglar är inte ett problem som är begränsat till Medelhavsområdet, vilket är en allmän uppfattning. Tvärtom förekommer detta över i stort sett hela Europa. Det visar en kartläggning som gjorts av BirdLife International och som presenterades idag vid en konferens på Cypern. Undersökningen omfattar 38 europeiska länder, och ytterst få av dessa går fria.
 
– Fåglar skjuts, fångas i fällor och nät, fastnar på preparerade limstickor eller förgiftas. Kreativiteten hos fågeljägarna som bryter mot lagen är häpnadsväckande, säger Bors Barov från BirdLife International.
Även om problemen är störst i de södra delarna av Europa, förekommer illegal jakt på fåglar också i Nord- och Västeuropa. På Brittiska öarna har blå kärrhöken minskat kraftigt på grund av förföljelse från markägare som säljer jakt på ripor. Här i Sverige påträffas varje år skjutna kungsörnar och havsörnar. Dessutom försvinner etablerade örnpar ibland spårlöst.
– Vi trodde nog att rovfåglar skulle vara accepterade i dagens upplysta samhälle, men så är det tyvärr inte överallt. Det verkar till och med vara så att den intensiva rovdjursdebatten på senare år även inneburit en ökad illegal jakt på t.ex. örnar och duvhökar. Det finns många exempel i jaktpress och på internet som visar att rovfåglar är impopulära för att inte säga hatade i vissa läger, säger Anders Wirdheim i Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och fortsätter:
– Vi tycker oss också se ett ökat intresse för äggsamling. Denna syssla trodde vi var utdöd i Sverige, men under de senaste åren har det kommit flera uppgifter som pekar mot en ökning. Härom året greps en svensk äggsamlare som hade omkring 1000 äggkullar i sin samling.
Svenska fåglar drabbas också av illegal jakt under flyttningen. Ett exempel på detta är ortolansparven, tidigare en karaktärsfågel i det svenska odlingslandskapet men numera ovanlig och begränsad till vissa delar av Svealand och områden längs Norrlandskusten. Trots att den är fridlyst i hela Europa sedan flera år, fångas årligen tiotusentals i södra Frankrike. Där anses den lilla fågeln (drygt 20 gram) vara en delikatess.
Konferensen på Cypern behandlar alla former av illegal jakt, men tre problemområden ägnas särskilt intresse:
• Ökad användning av gift för att döda rovfåglar och fyrbenta rovdjur. Bara i Spanien har det under den senaste tioårsperioden dödats över 3000 gamar och flera hundra örnar med gift.
• Illegal fångst och handel med skyddade arter. Bara på Cypern fångas varje år 1,4 miljoner fredade fåglar. Merparten säljs till restauranger.
• Kraftigt ökad jakt i europeiska länder utanför EU. Lagstiftningen inom EU har delvis flyttat problemen utanför unionens gränser. Idag är problemen störst i länder på Balkan som Serbien, Bosnien, Montenegro och Albanien. Bl.a. åker italienska jägare dit och jagar fåglar som är strikt skyddade i deras hemland. BirdLife international beräknar att denna framväxande kriminella ”industri” omsätter närmare 100 miljoner kr om året.
 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR