Nyheter

2015-04-01

Illegal rovfågelfarm avslöjad i Finland(6)

I den illegala finska rovfågelanläggningen fanns de flesta av Europas rovfåglar, bland annat kejsarörn. En subadult fågel rymde från anläggningen sommaren 2012. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Den finska tullpolisen har avslöjat en privat illegal rovfågelfarm på en ö i Skärgårdshavet i Östersjön. De två bröder som äger anläggningen har nu mycket stora skadestånd att vänta. I den finska naturvårdslagstiftningen har nämligen varje individ av skyddade fågelarter ett pris. Ju ovanligare och mera hotad en art är, desto högre är prissumman. Eftersom det i den illegala rovfågelanläggningen fanns många hotade arter, handlar det om minst en miljon euro – cirka tio miljoner i svenska kronor.

 

Det var av en tillfällighet som finska tullpolisen kunde avslöja rovfågelanläggningen. En import av ett större parti laboratoriemöss och –råttor väckte misstänksamhet eftersom de var adresserade till ett område där det inte finns något universitet eller andra forskningsanläggningar. Till vad skulle dessa gnagare användas på en tämligen avsides liggande skärgårdsö?

 

När tullpolisen gjorde ett oanmält besök på ön trodde de inte sina ögon, enligt finska nyhetsmedier. Dolda bakom en tät skogsridå fanns den ena voljären efter den andra innehållande i stort sett samtliga europeiska rovfåglar samt flera arter från mera avlägsna delar av världen. Det visade sig också att voljärerna ägdes av två bröder, varav den ena var den enda fastboende på ön.

 

Uppenbarligen har de båda bröderna kunnat sin sak. I flera av voljärerna var örnar och andra rovfåglar i full gång med sin häckning. Förutom havsörnar och kungsörnar ruvade vithövdade havsörnar och jättehavsörnar på ägg. I en annan voljär hade ett berguvpar redan kläckt.

 

Hela anläggningen, inklusive samtliga fåglar, har nu tagits i beslag. Nu väntar fortsatt utredning av det ovanliga fallet. Enligt finsk media kan utredningen komma att underlättas väsentligt av att de båda bröderna fört mycket noggranna anteckningar över varje enskild fågels historia, till exempel varifrån och när den köptes in, alternativt när den kläcktes i någon av öns voljärer.

 

Det lär dock dröja innan det kan bli rättegång i fallet, men bröderna kan som redan nämnts vänta sig mycket dryga skadestånd och möjligen även fängelsestraff. En parallell till detta fall är en rättegång mot en finsk äggsamlare som avslutades tidigare i år. I det fallet dömdes mannen i tingsrätten till att betala ett skadestånd på 250 000 euro, motsvarande cirka 2,3 miljoner svenska kronor (åklagaren hade begärt ett skadestånd på 700 000 euro).

 

En kuriositet i sammanhanget är att de finska brödernas noggranna dagböcker visar att det under de senaste åren rymt en hel del fåglar från anläggningen. Det handlar bland annat om två unga jättehavsörnar, två gåsgamar, en grågam, en dvärgörn, en kejsarörn, två stäppörnar och en nordlig tofskarakara. Detta kastar nytt ljus över flera märkliga fågelfynd i Sverige, men det kan också komma att innebära att många svenska kryssare tvingas ta fram suddgummit och radera i sina listor över sedda arter. Parkrymlingar får som bekant inte räknas. Vi har sökt Club 300:s ordförande för en kommentar, men han kan inte nås eftersom han är ute på ett så kallat drag.

 

(AW)

 

 

Kommentar 3 april: 

 

Ovanstående ”nyhet” är naturligtvis ett aprilskämt. Men bakom detta skämt finns det faktiskt en allvarlig bakgrund (nja, snarare två).

 

Den ena bakgrunden är att Sverige bör införa ett system likt det finska där samtliga arter så att säga har ett pris. Det finska systemet innebär att det blir dyrt för den person som ertappas med illegalt innehav av fåglar eller fågelägg. I Sverige går man i regel fri om man inte blir tagen på bar gärning.

 

Den andra är att det inte alls är orimligt att det finns anläggningar av det slag som målades upp i skämtet. I samband med en brottsutredning nyligen ledde ett tips till en privat fågelfarm i Holland som bland annat hyste i stort sett alla världens arter av tranor och dessutom många änder och gäss (bl.a. glasögonejder). Att det även finns privata rovfågelparker i vårt närområde, till exempel i Tyskland, är tyvärr inte någon överdriven gissning.

 

(AW)

 

Kanske har vi nu fått förklaringen till varför en nordlig tofskarakara dök upp i Sverige härom året. Ett exemplar av denna amerikanska fågel hade också rymt från den finska anläggningen. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR