Nyheter

2011-09-12

Inbjudan till Nordiskt Kungsörnssymposium i Torneå(1)

Kungsörnen är en art som skapat mycket engagemang såväl i Sverige som i våra nordiska grannländer. I Sverige finns det regionala kungsörnsgrupper spridda över större delen av landet. Årligen samlas intresserade till ett symposium som vartannat år är ett nordiskt möte och vartannat år ett svenskt. Nu är det dags för det 13:e symposiet och det är i år ett nordiskt möte. Det arrangeras av Finland och huvudarrangör är Metsahallitus, vilket är Finlands motsvarighet till Skogsstyrelsen. De har huvudansvaret för de finska kungsörnsinventeringarna. Symposiet äger rum den 7-9 oktober och så nära Sverige man kan komma, nämligen i Torneå.
För den som är intresserad finns det möjlighet att komma med. Inbjudan och program hittar du här. Vill du ha mer information så kan du kontakta Berth-Ove Lindström, se inbjudan. 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR