Nyheter

2012-02-03

Information gällande den östliga svarta rödstjärten vid Torekov

Den östliga svarta rödstjärten utanför Torekov har nu funnits på plats i en dryg vecka. Rimligen anlände fågeln till Nordeuropa i samband med inflödet under senhösten 2011 då uppskattningsvis 7-9 individer upptäcktes inom loppet av några veckor. Detta är sannolikt ungefär lika många (eller fler?) än vad som tidigare setts i Europa någonsin. Ett fåtal fåglar sågs under hösten 2011 också i andra länder i vår närhet, men inflödet visade en kraftig koncentration till just oss i Sverige.

 

Östliga svarta rödstjärtar utgör en smärre huvudvärk för raritetskommitteerna i Europa. Man kan helt enkelt för lite om den utseendemässiga variationen hos fräscha ungfåglar för att i fält kunna precisera rastillhörigheten, och svenska Rk har hittills publicerat alla under den oprecisa och otillfredsställande rubriken "ochruros/semirufus/phoenicuroides/rufiventris". Detta trots att man intuitivt gissar att phoenicuroides ensam står för alla fynd.

 

Den fotografiska dokumentationen av höstens/vinterns individer har hållit hög klass, och för de flesta av fåglarna har det varit möjligt att ta sig förbi det första hindret, d.v.s. uteslutande av hybrid rödstjärt X svart rödstjärt. Men mycket längre än så kommer man idag inte med fältstudier, och utan ytterligare input kan vi inte precisera bestämningen och därmed inte heller slå fast om fåglarna har sitt ursprung i Turkiet, Mellanöstern, Centralasien eller Kina. Av den anledningen skulle det vara värdefullt att få en indikation från åtminstone en av fåglarna från detta rekorduppträdande, och det är sannolikt att fågeln vid Torekov utgör den sista chansen. Vederbörliga tillstånd och medgivanden har därför inhämtas för fångst av fågeln.

 

Beroende på vädersituationen kommer detta sannolikt att ske nu i helgen, och vi vill med detta meddelande informera eventuella besökare på platsen om vad som är på gång. Fågeln kommer att ringmärkas, mätas, fotograferas och kommer slutligen att få lämna ett litet fjäderprov för DNA-analys innan den frisläpps på samma plats. Allt kommer att ske av erfarna ringmärkare med erfordeliga utbildningar. Resultatet kommer att ligga till grund för Rk:s kommande granskning och kommer att delges alla så småningom.

 

Väl mött!

 

Magnus Hellström, Rk

Henrik Ehrenberg, Representant ur aktuell ringmärkningsgrupp.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR