Nyheter

2014-10-17

Inga lunnefågelungar på Röst för åttonde året i rad!(5)

För åttonde året i rad var häckningsframgången mycket dålig för lunnefåglarna på Röst ytterst på Lofoten i Norge. På 35 år har beståndet minskat från 1,5 miljoner par till drygt 300 000 par. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Nu kommer ännu en rapport som visar hur illa det går för många havslevande arter i delar av norra Atlanten. Det är forskare från Norsk institutt for naturforskning (NINA) som i sommar inventerat fågellivet på Röst ytterst på Lofoten. Inventeringen gav bland annat 310 000 par lunnefåglar. Det kan låta som väldigt mycket, men för 35 år sedan handlade det om 1,5 miljoner par!

 

– Det går utför, och vi räknar med att dagens bestånd kommer att vara halverat år 2020, säger forskaren Tycho Anker-Nilssen vid NINA till Nrk.

 

Förutom att antalet häckande par stadigt sjunker, oroas forskarna av att häckningsframgången i princip är lika med noll för åttonde året i rad. Det är dock inte första gången som det varit en lång period utan lyckade häckningar. Forskare har följt lunnefåglarna på Röst sedan 1964, och även åren 1975–1982 var häckningsresultatet extremt dåligt. Men forskarna anser att situationen är allvarligare nu, och läget har försämrats markant sedan i fjol.

 

Även Lofotens tretåiga måsar har haft ett dåligt häckningsår, och orsakerna till det dåliga resultatet är säkert flera. Men det råder brist på mat under häckningssäsongen. Fåglarnas häckning styrs till största delen av ljuset, medan den viktigaste födan, sillen, styrs av temperaturen när den ska leka. Mycket tyder alltså på att fåglarna kommit ur fas med sin viktigaste föda under häckningstiden. Med ett mildare klimat, och ett något varmare havsvatten, har förekomsten av sill kulminerat innan fåglarna behöver som mest föda.

 

Ett stöd för denna teori är att de havslevande fåglarna klarar sig bättre ju längre norrut man kommer i Norge. På fågelbergen i Finnmark samt på Svalbard, Jan Mayen och Björnön är häckningsresultatet betydligt bättre än längre söderut.

 

– Lunnefåglarna börjar inte häcka förrän vid 5–7 års ålder, vilket innebär att vi åtminstone de närmaste åtta åren kommer att ha en dålig nyrekrytering, säger Tycho Anker-Nilssen och fortsätter:

 

– När flera fågelbestånd går dramatiskt tillbaka, och därmed börjar påverka produktionen i en hel näringskedja, är det tecken på att havsmiljön längs den norska kusten har blivit mindre produktiv. Det är mycket oroande.

 

Det ska också sägas att bilden inte är nattsvart. Det finns även arter som haft en god häckningssäsong på Lofoten. Det gäller bland annat toppskarv och tärnor, fåglar som lever på andra fiskarter än vad lunnefåglar och tretåiga måsar gör.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR