Nyheter

2015-05-06

Ingen äggprickning i skarvbon i Stockholms skärgård(1)

Koloni med häckande storskarvar av rasen mellanskarv. Foto: Anders Wirdheim

 

Även om länsstyrelsen i Stockholms län beslutat att tillåta jakt på drygt 1800 storskarvar kan beslutet ses som en delseger för fågelskyddet. För första gången på flera år tillåter nämligen inte länsstyrelsen någon äggprickning i skarvkolonier. Med undantag för en mycket begränsad jakt vid utsättningsplatser för fisk kommer ingen jakt att tillåtas under häckningstid. Den omfattande jakt som länsstyrelsen beslutat om ska genomföras under hösten. Men även denna bör prövas av högre instans eftersom den knappast uppfyller de krav som jaktlagstiftningen ställer gällande skyddsjakt.

 

– Vi ser länsstyrelsens beslut som något av en delseger, säger Sören Lindén i Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) och fortsätter:

 

Det är första gången som länsstyrelsen inte beviljar äggprickning sedan de började med denna metod. Men att länsstyrelsen säger nej till äggprickning beror inte på att de har kommit på bättre tankar utan att de har tvingats dit genom SOF:s och StOF:s överklagan till Naturvårdsverket 2013 och 2014.

 

Det är Stockholms läns fiskarförbund och Mellersta Skärgårdens Viltvårdsförening som i flera år krävt att få jaga skarv, såväl med skjutvapen som i form av äggprickning. Såväl 2013 som 2014 biföll länsstyrelsen dessa krav, men länsstyrelsen fick senare bakläxa av Naturvårdsverket som sa nej till äggprickning.

 

Inför årets säsong har flera länsstyrelser behandlat ansökningar från jakt- och fiskeorganisationer om omfattande skyddsjakt, även i form av vad som närmast kan beskrivas som ”allmän jakt” under hösten. Länsstyrelsen i Västra Götaland sa ja till sådan jakt, men beslutet överklagades av SOF-BirdLife och Göteborgs Ornitologiska Förening, varpå Naturvårdsverket undanröjde beslutet i den del som inte gällde skyddsjakt vid fiskeredskap. Därefter har länsstyrelsen i Skåne län också sagt nej till skyddsjakt i form av ”allmän jakt”.

 

En av orsakerna till att vi från fågelskyddets sida motsatt oss skyddsjakt i form av ”allmän jakt” är att jaktlagstiftningen kräver att minst ett av fyra skäl ska vara uppfyllda för att skyddsjakt ska beviljas. Bland annat måste man kunna visa att skyddsjakten förhindrar en ”allvarlig skada”. En annan orsak till att vi motsätter oss jakt under hösten är att den då till stor del kan komma att bedrivas på en population som inte häckar i Sverige utan enbart är här under vinterhalvåret. Merparten av våra häckande storskarvar (rasen mellanskarv) flyttar söderut redan under sensommar och tidig höst. Samtidigt anländer ”atlantiska storskarvar” från nordligare häckningsplatser (från västra Norge till västkusten och från norra Norge och nordvästra Ryssland till Östersjön).

 

En jakt som inleds i slutet av augusti och pågår fram till årsskiftet, såsom länsstyrelsen i Stockholm beslutat, kommer att till viss del gälla norska och ryska övervintrare. Den norska populationen av atlantisk storskarv har beräknats omfatta 19 000 par och har minskat kraftigt i antal det senaste decenniet.

 

Av dessa orsaker bör även årets beslut i Stockholms länsstyrelse överklagas till Naturvårdsverket.

 

(AW)

 

Not:

De fyra skälen till skyddsjakt är:

• Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.

• Av hänsyn till flygsäkerheten.

• För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

• För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR