Nyheter

2015-05-29

Ingen ljusning för Indiens gamar(1)

Indisk gam och två andra gamarter av släktet Gyps har drabbats oerhört hårt av användning av medicinen diklofenak till kreatur. Enligt en ny rapport fortsätter förgiftning trots förbud mot denna användning. Foto: Jan-Åke Hillarp

 

Det är nu snart nio år sedan användning av medicinen diklofenak till djur förbjöds i Indien. Orsaken till förbudet var att medicinen visat sig dödligt giftig för gamar av släktet Gyps. Men trots förbudet visar en ny studie att dödligheten i diklofenak-förgiftning är fortsatt hög. Dessutom avslöjar studien ett nytt hot i form av en annan medicin av samma typ.

 

Under senare årtionden har mer än 95 procent av tre olika gamarter försvunnit från Indien och angränsande länder. Orsaken till den höga dödligheten var länge oklar, men i slutet av 1990-talet visade det sig att just gamar av släktet Gyps var mycket känsliga för den inflammationsdämpande och smärtstillande medicinen diklofenak. Denna medicin användes i stor skala till främst nötkreatur eftersom preparatet dämpar olika typer av sjukdomssymtom. Gamarna fick i sig medicinen när de åt av kadaver.

 

Det är på den brittiska fågelskyddsorganisationen RSPB:s hemsida som Dr Toby Galligan från RSPB Centre for Conservation Science berättar om studien. Under åren 2000–2012 undersökte man kropparna av 62 gamar som påträffats döda, och i 48 av fallen gjordes mera noggranna analyser av inre organ. I prover från lever och njurar påträffades rester av tre olika anti-inflammatoriska mediciner: diklofenak, nimesulid och meloxicam. Alla de 25 gamar där man fann diklofenak hade ”njurgikt” (visceral gout) vilket även kunde konstateras hos fyra av de fem som bar på spår av nimesulid. Hos två fåglar påträffades meloxicam. Den ena av dessa hade även fått i sig nimesulid och dött på grund av njurgikt. Den andra hade inte njurgikt, utan dödsorsaken var en bakterieinfektion.

 

Toby Galligan skriver att upptäckten att även nimesulid kan orsaka njurgikt är oroande. Denna medicin är nämligen den som används mest till kreatur i de länder som även hyser gamar.

 

I studien har man också undersökt om antalet kreaturskadaver med spår av diklofenak minskat sedan förbudet infördes. Det har det inte, vilket antas bero på att läkemedelsföretagen kringgått förbudet genom att distribuera stora förpackningar med mindre doser. Dessa är inte avsedda för medicinering av kreatur, men det är just det som de används till, skriver Toby Galligan och fortsätter:

 

– Studien visar på behovet av betydligt strängare lagstiftning mot användande av diklofenak till kreatur liksom att även andra mediciner som visat sig giftiga förbjuds.

 

Organisationen SAVE, Save Asia´s Vultures from Extinction, kräver att det nuvarande förbudet mot diklofenak i Indien ändras så att det endast blir tillåtet att producera och tillverka små flaskor (3 ml) med medicinen och att priset blir så högt per dos att den blir för dyr att använda på kreatur.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR