Nyheter

2011-06-13

Ingen ljusning i sikte på internationella rödlistan(1)

Foto: Asad-R-Rahmani/BirdLife

Idag offentliggör IUCN (Internationella naturvårdsunionen) en ny och uppdaterad rödlista. Totalt omfattar den 1253 fågelarter, vilket innebär att så mycket som ca 12 procent av världens alla fåglar idag betraktas som hotade. Särskilt illa är läget för många stora och utrymmeskrävande fågelarter. Ett exempel som särskilt lyfts fram är den indiska trappen (Ardeotis nigriceps). På grund av jakt, störningar, habitatförluster och fragmentering av landskapet har antalet indiska trappar sjunkit till enbart ca 250 individer. 


– Fåglar är mycket användbara som indikatorer på ekosystemens hälsa: Om fåglarna far illa, kan vi räkna med att det går dåligt även för övrigt djurliv, säger Stuart Butchart på BirdLife International. 
Sedan millennieskiftet har det varit ett uttalat mål för såväl FN som EU att förlusterna av biologisk mångfald skall hejdas, men utvecklingen går åt andra hållet – en fortsatt utarmning med allt fler arter i farozonen. Sedan förra uppdateringen i fjol har ytterligare 13 fågelarter förts till de hotades skara. 


– Det är en oroande trend, men utvecklingen skulle ha varit betydligt sämre om det inte vore för en mängd naturvårdsinsatser runt om i världen. Den kunskap om fåglar som BirdLife-partners i olika länder besitter är avgörande för att vi skall nå framgång med naturvårdsinsatser. Detta är viktigare än någon gång tidigare eftersom krisen för biologisk mångfald nu påverkar även vårt välbefinnande och våra framtidsutsikter, säger Jean-Christophe Vié på IUCN. 


Även om trenden är fortsatt dyster, finns det exempel på att riktade åtgärder inneburit att arter idag lever på säkrare mark än tidigare. Det gäller bl.a. de tre arter duvor som förekommer på Kanarieöarna och Madeira, dvs kanarieduvan, lagerduvan och madeiraduvan, som alla kunnat föras till kategorier av lägre hotnivå än tidigare. 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR