Nyheter

2014-05-27

Inget stöd för försämrad naturvård i svenska EU-valet(2)

Flera nationalistiska partier i Sydeuropa vill försvaga EU:s fågeldirektiv för att det ska bli lättare att jaga med fällor av olika slag. Svarthättan hör till de småfåglar som fångas (illegalt) i stor mängd. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Valet till Europaparlamentet är över för denna gång, och det blev som bekant en del omvälvningar både i Sverige och ute i Europa. Ser vi enbart till det svenska valet, lär framtida forskning kanske kunna förklara varför strömmar av väljare rörde sig bort från regeringsalliansen. Att så här dagarna efter valet dra några säkra slutsatser är omöjligt.

 

Däremot kan vi konstatera att det knappast var en framgångsväg att kräva förändringar av EU:s direktiv för naturvård. De svenska partier som i sina manifest och program krävt att dessa direktiv ska förändras (i princip alla fyra partierna i alliansen) gick antingen tillbaka eller hade endast begränsad framgång. De partier som tagit tydligast ställning för värdet av direktiven (dvs. miljöpartiet och vänsterpartiet) gick det däremot bra för.

 

Samtidigt ska det sägas att på Europa-nivå har många nationalistiska partier gått framåt. I dessa partiers retorik ingår ofta att kräva lättnader för lokala jaktformer och få lokal beslutsrätt över jakt. Att kräva att så kallat ”traditionella” jaktformer åter ska bli tillåtna, har visat sig vara ett framgångsrecept på många håll. Det handlar om fångst med limstickor, fällor, nät och andra metoder som inte är selektiva och som bland annat därför länge varit förbjudna inom EU.

 

De två svenska partier som tydligast krävt förändringar av EU:s naturvårdsdirektiv är centerpartiet och moderaterna. Vi har därför bett dessa partier förklara närmare vad i direktiven det är som inte fungerar idag. Det kom inga svar före EU-valet, men nu har partierna några månader på sig innan det är dags för nästa val – det svenska riksdagsvalet. Före det vill vi gärna få besked.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR