Nyheter

2014-04-29

Inkännande nötskrikor(2)

Nötskrikans hanne har förmåga att förstå vad hans hona vill ha för mat även om han själv för stunden skulle föredra något annat. Foto: Ulrik Bruun

 

Människan är inte ensam om att klara av att känna in och svara på en annan individs önskan. Det klarar även nötskrikor av – i alla fall när det gäller vilken mat som en hanne ska förse sin hona med. I en brittisk studie, som nyligen publicerats i Biology Letters, visas att nötskrikehannar kan förstå sin honas önskemål när det gäller föda, även när hannen själv vill äta något annat.

 

För att studera detta, utnyttjades det faktum att fåglar som har god tillgång till en viss typ av föda efter hand helt enkelt uppnår mättnad och föredrar annan föda. Fåglarna i försöket matades med larver av vaxmalar eller mjölbaggar. Hannen och honan fick antingen samma typ av larver eller olika, och hannen kunde då även se vilken mat honan fick. När båda fåglarna uppnått mättnad på den larvtyp de fick, togs all mat bort förutom att hannen erbjöds endast en larv av vardera slaget. Han kunde då antingen äta själv, hamstra maten eller ge den till honan.

 

Om de båda parterna i paret då hade samma önskemål om föda, matade hannen honan. Men även i de fall då honans önskemål skilde sig från hannens, valde han att mata honan med den mat hon ville ha istället för att förse sig själv med den andra typen. Enligt forskarna bakom studien visar detta att nötskrikehannen kan förstå honans önskemål samt att människan inte är unik när det gäller denna förmåga. Det antyder i sin tur att den mekanism som ligger bakom inte heller är unik för människan utan är gemensam för fåglar och människor.

 

Studien är publicerad i Biol. Lett. , Vol. 10 , nr. 3 ; doi : 10.1098/rsbl.2014.0042

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR