Nyheter

2012-11-14

Inte alls dumt med dumsnutar (3)

Tallbithonan är sparsmakat elegant, tecknad i grått och gult. Denna fågel fotograferades i veckan vid Västerås av Daniel Green.

Den kallades för dumsnut eftersom den inte var lika rädd av sig som andra fåglar. Men dess oräddhet stod dumsnuten dyrt. Den fångades med snaror och andra enkla anordningar och slutade oftast i grytan.

Den risken finns knappast nu när dumsnutar, eller rättare sagt tallbitar, är på vandring ner genom Sverige. De senaste dagarna och veckorna har stora mängder setts, framför allt längs ostkusten, och många har haft möjlighet att njuta av de orädda och mycket vackra fåglarna.

En gång i tiden åt även svenska folket småfåglar. Det samlade begreppet på denna resurs var kramsfågel, och det handlade bl.a. om trastar och större finkfåglar. Bland marknadsståndens kramsfåglar fanns då och då även tallbitar. I norra Sverige var den ganska regelbunden under senhöst och tidig vinter, i söder kunde det gå många år mellan ”dumsnutsåren”.

Likt många andra s.k. invasionsfåglar är tallbiten vintertid beroende av ett fåtal födokällor. Slår dessa fel, tvingas stora mängder utvandra till förhoppningsvis rikare marker. I tallbitens fall handlar det framför allt om rönnbär, eller rättare sagt rönnbärens kärnor. Men tallbitarna äter också tallknoppar, även om rönnbärs- och oxelbärskärnor verkar vara den föda som föredras.

I höst har sannolikt frösättningen hos rönnen varit dålig i västra Ryssland. Gissningsvis är det nämligen därifrån som de stora mängderna tallbitar kommit. Via Finland har de nått den svenska ostkusten och börjat sprida sig söderut. De allra största mängderna har setts längs kusten i östra Svealand.

Höstens invasion är den största på flera år, men ännu så länge har fågelskådarna i västra och sydligaste Sverige fått vänta förgäves. Men förhoppningsvis skall några tallbitar omsider även nå dit – för det är inte alls dumt med dumsnutar. Tvärtom!

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR