Nyheter

2013-04-03

Inte illistigt, bara dumdristigt, handlande bakom döda fåglar(4)

Igår skrev vi om ett fall där en familj hittat ett större antal döda fåglar liggande i en rad på isen utanför Norrtälje. Eftersom nästan all fågeljakt över land sker med blyhagel, fanns farhågor att de utlagda fåglarna skulle kunna orsaka blyförgiftning hos de havsörnar som finns i trakten. Någon sådan risk finns inte. Fåglarna är skjutna med annan ammunition, s.k. 22LR solid mässing med hålspets.

 

 

Bakom tilltaget att lägga ut fåglarna på isen som havsörnsföda står en skyddsjägare anlitad av Norrtälje kommun. Han är väl medveten om riskerna med användning av blyhagel och berättar att den skyddsjakt som bedrivs inom Norrtälje kommun aldrig sker med hagel. Med andra ord är vi skyldiga jägaren i fråga en ursäkt för att vi insinuerade att fåglarna kunde ha lagts ut för att sprida bly till havsörnarna.

 

Likväl måste agerandet ifrågasättas. SOF anser att i princip all jakt på fåglar ska ske för konsumtion. Endast i undantagsfall ska skyddsjakt tillämpas, och då när alla alternativa metoder är uttömda. Att bedriva jakt på vissa fågelarter enbart för att de av några betraktas som skadedjur är inte förenligt med ett modernt naturvårdstänkande.

 

Utfodring av havsörn och kungsörn har haft mycket stor betydelse när det gäller dessa båda arters återkomst och spridning. Denna verksamhet har framför allt ökat överlevnaden hos unga örnar, men den kan inledningsvis även ha haft betydelse genom att den erbjöd giftfri föda som alternativ. På längre sikt måste örnarna kunna stå på egna ben, vilket också inneburit att utfodringsverksamheten trappats ner väsentligt i landet under senare tid.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR