Nyheter

2014-11-19

Intressant flyttningsmönster hos präriespoven(2)

Förenklad illustration som visar hur flyttningsvägarna för de olika populationerna av präriespov korsar varandra över den nordamerikanska kontinenten.

 

Präriespoven Limosa fedoa häckar framför allt på prärien i de centrala och västra delarna av USA och Kanada. Men det finns också två isolerade mindre häckningsområden längre norrut, ett vid södra delen av Hudson Bay i östra Kanada och ett i Alaska. För att kartlägga fåglarnas flyttvägar satte forskare satellitsändare på 23 olika fåglar från skilda områden. Resultatet var mycket överraskande.

 

Man har tidigare känt till att präriespoven övervintrar i kustnära områden från Kalifornien i väster via Mexiko och Texas till Florida, Georgia och North Carolina i öster. Dessutom har man vetat att området runt Stora Saltsjön (Great Salt Lake) i Utah är ett viktigt rastområde både vår och höst. En rimlig tanke vore att östligt häckande fåglar flyttar till östliga vinterkvarter samt att västligt häckande också övervintrar i väster. Men så är det inte riktigt. Tvärtom visar det sig att flyttningsvägarna för populationerna korsar varandra.

 

De präriespovar som häckar vid Hudson Bay i östra Kanada flyttar inte till amerikanska ostkusten utan tvärs över kontinenten till vinterkvarter vid Kaliforniaviken i nordvästra Mexiko. De fåglar som övervintrar vid kusten av Georgia i sydost hör däremot hemma i North och South Dakota inne på prärien i de centrala delarna av norra USA.

 

Detta kan synas vara intressant enbart för kalenderbitande nördar, men den information som satellitsändarna gett har mycket större värde än så. Det är sällan lätt att finna orsakerna till varför en population minskar. Finns dessa orsaker i häckningsområdet, längs flyttningsvägarna eller i vinterkvarteren? Med information som denna har forskare och naturvårdare kommit en bra bit på vägen redan innan eventuella problem uppstår.

 

Enligt studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Condor, är detta det första exemplet på korsande flyttningsvägar över en kontinent hos en vadarfågel.

 

Präriespoven är alltså en Limosa-art, besläktad med myrspov och rödspov och med lång, svagt uppåtböjd näbb. Dräkten är diskret, mera påminnande om storspovens året om än de mera färggranna släktingarnas.

 

(AW)

Präriespov i vinterdräkt. Även sommardräkten är diskret men med mera markerade mörka teckningar.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR