Nyheter

2014-10-07

Invasion av bredstjärtad labb(5)

Ung bredstjärtad labb. Foto: John Larsen

 

Redan för ett par veckor sedan kom rapporter från norra Norge om att ovanligt många bredstjärtade labbar sträckte förbi på väg ut mot Atlanten. Andelen ungfåglar var dessutom hög, vilket vittnade om en god häckningssäsong och riklig förekomst av lämlar på den ryska och sibiriska tundran. Därefter har även vi i Sverige fått vår beskärda del av denna invasion, och de senaste dagarnas hårda ostvindar har fört större antal in mot Sveriges östersjökust.

 

Idag på förmiddagen räknades exempelvis inte mindre än 70 individer vid Friseboda i Hanöbukten söder om Kristianstad. Den största flocken bestod av 28 exemplar. Även på andra platser längs östra och sydöstra Sveriges kuster har det setts ovanligt stora antal av denna kraftfulla labb. Men noterbart är att det vid Falsterbo ”bara” sågs 7 individer idag, något som visar att merparten av labbarna från Hanöbukten passerade Skåne över land.

 

Att det varit ett gott lämmelår på tundran visas även av att de stora prutgås- och bläsgåsflockar som passerat Sverige de senaste dagarna innehållit många ungfåglar. Likaså har ungfåglar av tundrahäckande vadare uppträtt i förhållandevis goda antal. När det är gott om lämlar, inriktar labbar och andra predatorer sin jakt på dessa och tar då få fågelungar. Året efter en lämmelkrasch blir däremot trycket på gås- och vadarungar desto större, vilket bland annat brukar framgå av att det är få ungfåglar i de flockar av tundrahäckande gäss som rastar i Sverige.

 

Senast Sverige nåddes av en riktigt omfattande invasion av bredstjärtad labb var 1999. Då noterades drygt 3000 individer, med de största mängderna vid Upplands kust men stora antal även på många andra håll. Exempelvis sågs då tvåsiffriga antal även i sjöar i inlandet, bland annat i Dalarna och Västmanland.

 

 

De senaste årtiondenas regelbundna och vissa år talrika uppträdande av bredstjärtad labb kan synas märkligt i ljuset av hur förhållandena var på 1960- och 70-talen. Då ansågs bredstjärtad labb vara en exklusiv raritet, som inte ens uppträdde årligen i landet. Under perioden 1961–1975 sågs endast sammanlagt 14 exemplar under de 15 höstarna!

 

Invasioner av bredstjärtad labb är emellertid inget nytt fenomen i Sverige. Det var känt redan i början av 1900-talet. I Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift från 1903 skriver Bengt Berg: ”Den 26 sistl. september iakttogs bortåt 200 st. bredstjärtade labbar sträckande genom Kalmarsund. Det lyckades mig att fälla 10 st., hvaraf några torde vara gamla. Icke en enda Lestris parasitica (kustlabb, vår anm.) varsnades.”

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR