Nyheter

2011-09-13

Invasion av stäpphökar(1)

Bildtext: Ung stäpphök, en av fyra individer som uppehöll sig i Vapnödalen i Halland söndagen 11 september 2011. Foto: Göran Snygg
De senaste veckorna har det setts stäpphökar i Sverige i en omfattning som vi inte vara nära sedan 1952, då arten häckade med några par på Öland och Gotland. Då rapporterades totalt 31 ex., men den summan måste sättas i relation till att det på den tiden var glest mellan de aktiva fågelskådarna.
Möjligtvis har det genomförts en häckning även i år. Redan i slutet av juli sågs nämligen en årsunge i trakten av Klimpfjäll i södra Lappland, och möjligen samma individ sågs i början av augusti i Stekenjokk en dryg mil västerut.
Stäpphöken har under senare år expanderat västerut och förekommer numera regelbundet i Finland under häckningstid. Förra sommaren (2010) fanns två revir så nära som i trakten av Torneå.
Under sensommaren och den tidiga hösten i år har det setts stäpphökar i snart sagt hela Sverige med koncentrationer vid kända sträcklokaler. Framför allt i Falsterbo har stäpphök varit en nära nog daglig syn. Där hade det fram till måndagen 12 september räknats 27 sträckande individer. Det tidigare rekordet var 14 ex. från hösten 2004, och det är bara under 2000-talet som det noterats tvåsiffriga tal. Före sekelskiftet var stäpphöken inte ens årlig i Falsterbo.
Det är till övervägande delen årsungar som setts, men det finns också enstaka rapporter om äldre fåglar.
 
Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR