Nyheter

2014-04-16

Inventerare till lärkrutor sökes!(2)

Sånglärkehannen till höger uppvaktar en hona. Foto: Jan Ring

 

Rädda Sånglärkan är nu inne på sitt tredje år, och projektets deltagande lantbrukare har i år anlagt mer än 1 600 lärkrutor i södra Sveriges slättbygder. Vi har nu möjligheten att undersöka dels var lärkrutorna gör störst nytta och dels om andra jordbruksfåglar gynnas av dem. Därför söker vi inventerare som vill medverka i arbetet med reda ut lärkrutornas effekter på fågellivet!

 

Rädda Sånglärkan är ett samverkansprojekt som uppmuntrar lantbrukare att utföra naturvårdsåtgärder med finansiering från allmänheten. Sedan 2012 har vi samlat in pengar till s.k. lärkrutor, 16–20 kvadratmeter stora ytor som lämnas osådda i höstvete. I studier genomförda i framför allt England har lärkrutorna visat sig vara mycket effektiva. Som en del av vårt projekt vill vi nu göra en slags pilotstudie på rutorna i svenska förhållanden. För dessa studier är vi i stort behov av engagerade ornitologer med erfarenhet från fågelinventeringar i jordbruksmark. 

 

Inventeringarna som ska göras är en form av detaljerad revirkartering av mindre områden med lärkrutor anlagda samt motsvarande arbete i kontrollytor, det vill säga liknande områden utan lärkrutor. För varje område förväntar vi oss fem inventeringstillfällen under perioden 1 maj – 30 juni. Vi kommer att vara någorlunda flexibla med datumen och är öppna för diskussion vad gäller antalet tillfällen.

 

För dessa insatser kan vi erbjuda ett arvode som påminner om de ersättningar som betalats ut för inventeringsarbetet i projektet Fågelskådare och lantbrukare i samarbete. Mer detaljerad information blir tillgänglig inom kort, men för att ta reda på om du har någon gård i din närhet kan du redan nu gå in på www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/vara-gardar/. Där finns i princip alla de deltagande gårdarna på en zoom-bar karta.

 

Är du intresserad av att vara med? Då får du gärna höra av dig till någon av oss!

 

Tobias Nilsson, projektledare Rädda Sånglärkan 

070-999 63 25

tobias@birdlife.se

 

Sönke Eggers, projektledare Fågelskådare och Lantbrukare i samarbete

076-828 38 48

sonke.eggers@slu.se

Sånglärka. Foto: Lars Högström
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR