Nyheter

2015-02-17

Islands nationalfågel – veckans fågel (6)

Jaktfalken är Islands nationalfågel och som sådan etablerad sedan länge. Foto: John Larsen

 

Den senaste tiden har Bohuslän haft celebert besök: En gammal jaktfalk har haft sin viloplats på en av de höga pylonerna på Uddevallabron. Det svenska beståndet av denna stora och kraftfulla fågel beräknas till cirka 110 par. I Finland finns cirka 30 par, i Norge mellan 300 och 500 par och på Island mellan 300 och 400 par. Jaktfalken är Islands nationalfågel, och arten har där en av de tätaste förekomsterna i världen.

 

Samtidigt som jaktfalken häckar över stora delar av Island, är pilgrimsfalken enbart en sällan sedd strövgäst på ön. Detta kan synas märkligt då Island hyser gott om lämpliga byten under häckningstid, bland annat vadare och tärnor men även några hundra tusen par rödvingetrastar. Men till och med 2006 hade endast 18 fynd av pilgrimsfalk gjorts i landet. Förutom jaktfalk är det endast stenfalk av falkarna som häckar på Island. Dess population beräknas till mellan 500 och 1000 par.

 

De isländska jaktfalkarna är opportunistiska i sitt födoval, men fjällripan kan med fog sägas vara det viktigaste bytet. Häckningsframgången hos de isländska jaktfalkarna har också visat sig variera med tillgången på fjällripor. Precis som på den skandinaviska halvön fluktuerar ripbeståndet ganska kraftigt på Island. Till skillnad från i Skandinavien drivs inte ripornas fluktuationer av tillgången på lämlar och sorkar eftersom dessa gnagare helt saknas på Island. De isländska riporna uppges variera i cykler på cirka tio år.

 

När det gäller nationalfåglar bör det poängteras att det inte är så många länder i världen som utsett en officiell nationalfågel. I flera fall förekommer det dessutom motsägelsefulla uppgifter. Island är där vid lag inget undantag. Även om jaktfalken är etablerad som nationalfågel sedan början av 1900-talet, florerar det andra uppgifte. Redan efter en kort stunds googlande dyker ytterligare tre kandidater upp: ljungpipare, lunnefågel och korp. Alla har de i något sammanhang fått epitetet Islands nationalfågel.

 

Ljungpiparen är vårfågeln framför andra på Island. Lunnefågeln är den mest populära och anses dessutom som varande något av en nationalrätt. Korpen, slutligen, förekommer i otaliga sagor och visor, bland annat i ”Krummavísur” och ”Krummi krunkar úti”. Några kan höras här: https://guidetoiceland.is/nature-info/birds-in-iceland

 

Men tillbaka till jaktfalken. Arten är symbol för och har gett namn åt den enda orden som finns på Island, Fálkor∂an, och den har även på andra sätt ett starkt symbolvärde i landet.

 

De jaktfalkar som häckar på Island är ganska variabla men ofta något ljusare än de skandinaviska. Enstaka fåglar är så ljusa att de närmar sig så kallade grönlandsfalkar i utseende. En sådan, en gammal hona, finns på Daniel Bergmanns fina bilder här: http://www.danielbergmann.com/the-northern-gyrfalcons.html

 

Jaktfalken som håller till utanför Uddevalla i Sverige just nu är en av få jaktfalkar som setts i södra Sverige denna vinter. Det är en gammal fågel. Annars dominerar ungfåglar bland de jaktfalkar som ses utanför fjällvärlden. Men detta vinterhalvår har endast ett fåtal ungfåglar setts tillfälligt, vilket kan tyda på att jaktfalken haft ett eller ett par år med sämre häckningsframgång i Sverige. Det är i och för sig inte oväntat eftersom det nu varit några magra år med dåligt med gnagare i den skandinaviska fjällvärlden. Det har i sin tur inneburit ett högre tryck på riporna från flera olika predatorer. Senast det var ett riktigt bra gnagarår var 2011, och det finns förhoppningar att den kommande säsongen ska innebära en ny topp.

 

Fina bilder på den gamla jaktfalken vid Uddevallabron finns för övrigt på Svalan:

http://svalan.artdata.slu.se/artportalen/gallery/images/swe/birds/2015/large/597122.jpg

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR