Nyheter

2015-03-26

Ismåsen hotas av kvicksilver(6)

Ismåsen är den djurart i Arktis som uppvisar högst koncentrationer av kvicksilver i kroppen. På bilden en ungfågel fotograferad i Sverige. Foto: Anders Wirdheim

 

Jämfört med förhållandena i slutet av 1800-talet är halterna av kvicksilver hos arktiska ismåsar idag nästan 50 gånger så höga. Halterna har nått sådana nivåer att de anses kunna påverka måsarnas reproduktion negativt. Det framgår av en studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig rapport. Även andra arktiska fåglar, däggdjur och fiskar har ökande kvicksilverhalter på grund av atmosfärisk deposition.

 

Det är forskare vid University of Saskatchewan i Kanada som studerat halten av metylkvicksilver i fjädrar från ismåsar insamlade mellan 1877 och 2007. De beskriver ismåsen som en kvicksilverbarometer, och nu ljuder larmklockor eftersom halterna blivit oroväckande höga. Studierna visar också att ismåsarna påverkats av kvicksilver under flera årtionden. Måsarna får i sig kvicksilver via födan. De lever huvudsakligen av kadaver från valar och sälar och utnyttjar ofta resterna av isbjörnars byten. Kvicksilver anrikas i kroppsvävnader och för en art högt upp i näringskedjan blir halterna särskilt höga.

 

– Vi är oroade eftersom halterna av kvicksilver ökat kraftigt samtidigt som artens diet inte förändrats under de 130 år vi studerat. Det handlar om en ökning med 45 gånger, vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet för övriga arktiska djurarter, säger Dr Alex Bond från forskargruppen till BBC News.

 

Det kvicksilver man finner i vävnader hos olika djurarter har sitt ursprung i både vulkanutbrott och i utsläpp från mänskliga aktiviteter, exempelvis förbränning av kol. Särskilt de sistnämnda utsläppen har ökat kraftigt jämfört med förhållandena på 1800- och i början av 1900-talet. De sker på andra platser på jordklotet men når Arktis med luftströmmar. Från kraftigt industrialiserade områden i Europa, Nordamerika eller Kina når utsläppen Arktis på bara några få dagar.

 

Ismåsen anses ha minskat i snart sagt hela det arktiska utbredningsområdet under senare tid, och den är numera rödlistad på internationell nivå. I Kanada anges minskningen till närmare 80 procent sedan 1980-talet. En orsak till tillbakagången är att havsisens omfattning minskat till följd av klimatförändringar, men forskarna utesluter inte att även kvicksilverbelastningen haft betydelse.

 

Artikeln, som publicerats i Proceedings of the Royal Society of London B – Biological Sciences, finns här:

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1805/20150032

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR