Nyheter

2014-12-04

Italien förbjuder fågelfångst i nätfällor(2)

Taltrast fångad i nät i en s.k. roccoli i Lombardiet, Italien. Foto: CABS

 

Efter många års arbete, inte minst genom den italienska BirdLife-partnern LIPU och den tyska organisationen CABS, har Italiens regering äntligen beslutat förbjuda fångsten av vilda fåglar. Det handlar om en typ av fångstanordningar som kallas ”roccoli”. Idag är 92 sådana kända, samtliga i norra Italien, och dessa måste nu omedelbart tas ur bruk efter ett beslut av Italiens regering.

 

CABS startade sin verksamhet 1975 och har allt sedan dess arbetat mot användningen av roccoli i Italien. För 50 år sedan fanns tusentals fångstanordningar av detta slag, men bruket har minskat i takt med att kritiken mot fångsten ökat. Men ännu nu i höst var, som sagt, inte mindre än 92 anläggningar i bruk. Förra månaden meddelade EU att Italien måste betala en straffavgift på flera miljoner euro om inte bruket av roccoli upphörde.

 

– Detta förbud är en viktig milstolpe i skyddet av flyttande fåglar, säger Heniz Schwarze som är vd i CABS.

 

När EU:s fågeldirektiv antogs 1979 förbjöds all fågelfångst, såvida det inte beviljats undantag och särskilda licenser. Fram till nu har de italienska regionerna Lombardiet och Emilia-Romagna fortsatt att tillåta bruket av roccoli som en ”traditionell jakt”. I dessa fällor används nät av i princip samma typ som vid ringmärkning, och det handlar ofta om mycket långa sträckor med nät. Sammanlagt innefattade tillstånden bruk av 27 km nät (i genomsnitt nästan 300 meter nät per fångstanläggning) och fångst av 40 000 lärkor, trastar och finkar.

 

En stor andel av de fåglar som fångats i näten har använts som levande lockfåglar i samband med jakt från gömslen, kallade ”capanni”. Med hjälp av lockfåglarna har överflygande fåglar lockats inom skotthåll för jägarna i gömslena. Från fågelskyddsorganisationernas sida hoppas man nu att beslutet att förbjuda roccoli-fångsten på sikt också ska innebära framgång i arbetet mot övrig småfågeljakt i Italien.

 

(AW)

 

LIPU, Lega italiana protezione uccelli, är den italienska BirdLife-partnern

 

CAPS är en tysk organisation kallad Komitee gegen den Vogelmord (på engelska Comittee Against Bird Slaughter) som arbetar mycket aktivt på flera plan.

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR