Nyheter

2016-04-28

IUCN kräver stopp för vårjakt på Malta

Maltas regering har gett tillstånd till jakt på 5000 turturduvor nu under våren, men nu kräver IUCN att jakten stoppas. Foto: Anita Öckner

 

IUCN (Internationella Naturvårdsunionen) har uppmanat EU-kommissionen att omedelbart kräva att Malta skyddar turturduvan. Detta krav kommer mitt under den pågående vårjakten på Malta, där regeringen, med hänvisning till undantagsregler i EU:s fågeldirektiv, gett tillstånd till jakt på 5000 turturduvor. IUCN pekar på det faktum att turturduvan minskat så kraftigt och snabbt i Europa att den nu tagits med på den internationella rödlistan (som sårbar – vulnerable).

 

I ett brev till EU:s miljökommissionär Karmenu Vella (som för övrigt är från Malta) hänvisar IUCN till vad EU:s fågeldirektiv säger om hållbar jakt. När det gäller arter med ”ogynnsam bevarandestatus” eller med ”mycket låg populationsnivå” är fågeldirektivet tydligt: undantag ska inte beviljas. Fågeldirektivet stadgar dessutom att jakt inte ska förekomma under vårflyttning och häckningstid.

 

Forskning pågår om varför turturduvan minskar så snabbt, och även om hela hotbilden mot arten inte är klarlagd, finns resultat som visar att bland annat jordbrukets intensifiering och omfattande jakt haft negativ påverkan.

 

För att inte förvärra situationen för turturduvan har IUCN begärt att kommissionen ska lägga ett moratorium för vårjakt på arten på Malta. Detta moratorium bör gälla tills turturduvan återhämtat sig.

 

Årets vårjakt på Malta gäller enbart turturduva och vaktel och pågår till och med lördag (30 april). IUCN:s begäran kan således sägas ha kommit i senaste laget när det gäller jakten i år.

 

(AW)

 

 

 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR