Nyheter

2015-02-04

Jägare frias trots att film visar hur han slår ihjäl örn(5)

Norrtäljebon på väg att slå ihjäl den skadade havsörnen. (Polisens bild)

 

Den svenska naturvården och det svenska fågelskyddet måste nu på allvar börja ifrågasätta hur rättstillämpningen fungerar i landet när det gäller illegal jakt. Frågan aktualiseras av en färsk dom där en Norrtälje-bo frias när det gäller åtal för djurplågeri och illegal jakt. Många gånger tidigare har vi haft skäl att ifrågasätta hur jaktlagstiftningen fungerar i praktiken, men nu har frågan verkligen ställts på sin spets. Den aktuella mannen har filmat sig själv när han slår ihjäl en havsörn. Likväl frias han eftersom rätten valde att tro på honom när han hävdade att han hittat örnen skjuten respektive trott att den redan var död.

 

Detta är mycket märkligt eftersom filmen, som användes som bevis vid rättegången, mycket tydligt visar att örnen lever. Mannen hetsar först sina hundar mot örnen och går sedan fram och slår ihjäl den med gevärskolven. Örnen påträffades senare i en frysbox i samband med en husrannsakan hos mannen. Då hittades även två lodjursskinn. Vid husrannsakan togs även bilder i beslag som visar mannen med skjutna lodjur. Dessa bilder är fotograferade ute i naturen.

 

Trots dessa bevis, och trots att hans före detta hustru vittnat om att mannen skjutit havsörnen, frias han när det gäller olaga jakt och djurplågeri. Enligt domen anser rätten att mannen genom sitt agerande har utsatt örnen för onödigt lidande, men rätten säger samtidigt att han inte har gjort det av oaktsamhet då han trodde att örnen redan var död. Rätten konstaterar också att det inte är omöjligt att det var någon annan som först skadesköt örnen så allvarligt att en vinge och ett ben var avskjutna.

 

Så här står det i domen (vi har bytt ut namnen mot mannen, f.d. hustrun och en väninna:

”Enbart f.d. hustruns uppgift om att mannen varit den som skadeskjutit örnen, vilket hon i sin tur senare – även oklart när i tiden – förmedlat till en väninna är mot denna bakgrund inte tillräckligt för att vederlägga mannens berättelse. Det är alltså inte styrkt att mannen varit den som har skadeskjutit havsörnen. Ansvar för jaktbrott kan således inte komma i fråga.”

Däremot döms mannen för grovt jakthäleri i och med att han olagligen haft hand om de två lodjursskinnen och havsörnen. Han döms även för olaga hot mot sin före detta hustru. Påföljden blir tio månaders fängelse och ett skadestånd på 10 000 kronor till den förra hustrun.

 

Ännu en gång kan vi konstatera att beviskraven är extremt höga när det gäller illegal jakt. Även i detta till synes solklara fall klarar sig den åtalade undan med bortförklaringar och rätten väljer att tro på honom och inte på vittnesmålet från hans före detta hustru.

 

(AW)

 

Via länken nedan går det att se filmen som visar hur mannen slår ihjäl örnen.

 

http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2824134-tv-jagare-domd-till-fangelse

 

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR