Nyheter

2013-04-23

Jaktfalksforskare tilldelas SOF:s forskningspris 2013(4)

Forskningspristagaren Ulla Falkdalen (obs född Falkdalen) tillsammans med Henri Engström ordförande i SOF:s Forskningskommitté.

Ulla Falkdalen har tilldelats SOF:s forskningspris 2013. Priset får hon för sina insatser inom Projekt Jaktfalk som hon startade och lett sedan 1994. Projektet är ett samarbete mellan SOF och Jämtlands Ornitologiska Förening. De långa tidsserier som insamlats i Jämtland är nationellt unika och finns inte för övriga landet. Arbete har bestått i att studera populationens utveckling och dynamik, ringmärka och satellitmärka ungar, studier av diet samt uppmärksamma och motverka olika hot.

 

Priset delades ut i samband med SOF:s årsmöte i Kilsbergen utanför Örebro under den gångna helgen. 

 

För mer information om Projekt Jaktfalk och resultat från studierna se:

 

http://jaktfalk.se/

http://www.peregrinefund.org/subsites/conference-gyr/proceedings/

 

Motivering till forskningspriset

”I nära två decennier har Ulla Falkdalen lett Projekt Jaktfalk som bidragit till att väsentligt öka kunskapen om en av vårt lands mest ovanliga och mytomspunna arter. På ett tålmodigt och engagerat sätt har data insamlats år efter år och föredömligt tillgängliggjorts i årliga sammanställningar och även vetenskaliga publikationer i ämnet. Till meriterna hör också ett starkt intresse att kommunicera frågor som rör fågelintresse och fåglars bevarande.”

 

SOF:s Forskningskommitté

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR