Nyheter

2011-11-22

Jordbrukets fåglar flyttar in skogsmiljöer(2)

Skog och mark ges ut av Naturvårdsverket varje år och det är den landbaserade miljöövervakningens årsskrift. I 2011 års Skog och mark finns en intressant rapport om fåglar som vi normalt förknippar med jordbrukslandskapet vandrar in i skogsmiljöer. Rapporten baseras på Svensk Fågeltaxerings (SFT) data. SFT drivs av Biologiska institutionen vid Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket och bygger bland annat på data som insamlats av många ideella fågelinventerare. Läs rapporten här.

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR