Nyheter

2015-04-18

Jordbruksfåglarna i Fokus på SOF-BirdLifes årsmöte(6)

Under senare årtionden har det skett en storskalig övergång från vårsådda till höstsådda grödor, vilket ofta varit negativt för fågellivet och övrig biologisk mångfald. Höstvete. Foto: Anders Wirdheim

 

– Det som beslutas av EU och i riksdagen kommer med stor sannolikhet att påverka våra jordbruksfåglar. Våra figurer visar på ett slående sätt hur tydligt jordbruksfåglarnas utveckling följer jordbrukspolitiken, sa Åke Lindström från Svensk Fågeltaxering när SOF-BirdLifes årsmöte inleddes med ett seminarium om jordbruket och fåglarna igår. Hans påstående vilar på en gedigen grund: Under 40 år har det inom Svensk Fågeltaxering räknats 23 miljoner fåglar, tillhörande 300 arter, av 3000 personer på 4000 rutter!

 

Med den bakgrunden är det mycket oroande med den skarpa kritik som riktades mot dagens stödsystem inom jordbrukspolitiken. Såväl när det gäller EU:s gemensamma jordbrukspolitik som det svenska landsbygdsprogrammet har tydliga försämringar skett under senare tid:

 

– Landsbygdsprogrammet är något av en katastrof. Det är rent ut sagt urdåligt! I stort sett allt som var positivt för naturen togs bort av den förra regeringen, sa Jan Wärnbäck, ordförande i Upplands Ornitologiska Förening och jordbruksexpert inom WWF.

 

– Effekten av programmen mäts dessutom i hur mycket pengar som man gör av med och hur många jordbrukare som ansluter sig, inte i resultatet på backen, sa Jan Wärnbäck.

 

Även inom EU har tydliga försämringar skett. Miljöstödet i det senaste gemensamma jordbruksbeslutet består av fyra olika delar: Krav på gröddiversitet, permanenta gräsmarker, så kallade ekologiska fokusarealer och ekologiska gårdar. Det är inga högt ställda krav, vilket innebär att naturvårdsnyttan kan ifrågasättas. Ett exempel på detta är att ärtodling i Sverige och majsodling i Tyskland har kunnat klassas som ”ekologiska fokusarealer”.

 

Med denna bakgrund krävs det innovativt arbete för att nå framgång med fågelskydd och naturvård i jordbrukslandskapet. Ett exempel på detta är det projekt SOF-BirdLife drivit med Fågelskådare och jordbrukare i samarbete, ett annat är det avtalssystem Saltå kvarn har med sina kontrakterade odlare och ett tredje projektet ”Mångfald på slätten”.

 

Det sistnämnda exemplet presenterades av Petter Haldén från Hushållningssällskapet och den fågelintresserade jordbrukaren Håkan Wahlstedt från Hidinge gård i Närke. Deras erfarenheter, exempelvis om hur kantzoner ska anläggas, kan komma att få stor betydelse i det praktiska arbetet framöver.

 

När det gäller Fågelskådare och jordbrukare i samarbete berättade Sönke Eggers att åtgärderna kanske inte gett de resultat man hoppats på, men att projektet väsentligt bidragit till att öka intresset och förståelsen hos jordbrukare.

 

– Det är mycket positivt att SOF-BirdLife vill arbeta tillsammans med det konventionella jordbruket, sa Håkan Wahlstedt.

 

Det måste dock sägas att utan landsbygdsprogrammet och gårdsstödet hade vi sannolikt inte haft speciellt mycket kvar av det öppna landskapet i Sverige utanför slättbygden. Utan gårdsstödet skulle svenskt slättjordbruk fortsätta på ett lika intensivt sätt som tidigare. Det är inte gårdsstödet utan lönsamheten som driver intensifieringen av jordbruket på slätten. Gårdsstödet är frikopplat från produktion och man får stödet oavsett om man producerar på marken eller ej. Man inte får mer i stöd för att man producerar mer (vilket var fallet fram t.o.m. 2003). Tar vi bort gårdsstödet, är risken stor att vi tappar stora delar av jordbruket i skogsbygden. Det är där jordbruket hålls igång av gårdsstödet, och där vill vi ha kvar jordbruk.

Det nya landsbygdsprogrammet är i vissa delar sämre än det föregående, men tack vare programmets insatser har Sverige fortsatt runt 400 000 hektar betesmarker i hävd. Utan programmet hade kanske hälften av dessa varit tagna ur produktion. 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR