Nyheter

2012-07-13

Jordbruksmarken inom EU allt fattigare på liv

Sånglärkan har blivit något av en symbol för den biologiska mångfalden inom jordbrukslandskapet. Den har minskat kraftigt i antal över i stort sett hela Europa. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Sedan 1980 har 300 miljoner fåglar försvunnit från EU:s jordbruksmarker. Det visar den senaste sammanställningen från den europeiska fågelövervakningen. Det innebär en halvering av antalet fåglar på jordbruksmarkerna, och något trendbrott finns inte i sikte.

– Jordbruksfåglarna fortsätter att minska på ett alarmerande sätt över hela EU, och frågan är hur länge vi kan fortsätta ignorera denna trend? Kanariefågeln i kolgruvan förlorar snabbt sin röst, säger Ian Burfield från BirdLife International.

   

På 1800-talet hade man kanariefåglar i burar i de engelska kolgruvorna. De tjänade som varningssignaler. När fåglarna började tystna, visste arbetarna att syret höll på att ta slut i gruvan – och då gällde det att sätta sig i säkerhet. På samma sätt kan jordbruksmarkernas fåglar ses som symboler för hälsotillståndet i hela denna livsmiljö: När fåglarna försvinner, är det ett tecken på att något inte står rätt till.

  

– Man kan ju fråga sig vad det spelar för roll att 300 miljoner fåglar har försvunnit, men det handlar inte bara om fåglar utan om förluster inom hela ekosystemet, säger Richard Gregory från den brittiska fågelskyddsorganisationen RSPB och fortsätter:

– Det finns en ökande medvetenhet om att förluster av biologisk mångfald kan innebära stora ekonomiska förluster, såväl direkt som indirekt. Om vi fortsätter att ignorera detta, tar vi stora risker.

EU:s jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy – CAP) slukar närmare hälften (ca 45 %) av EU:s budget och är i huvudsak inriktad mot att öka produktionen. Samtidigt innebär CAP betydande skador på miljön och den biologiska mångfalden bl.a. genom omfattande bruk av kemikalier och att småbiotoper försvinner till förmån för storskalighet. Det har länge funnits starka krav på en reformering av CAP, men lantbrukarnas organisationer stretar emot och är framgångsrika lobbyister. Även de av EU:s medlemsländer som är stora nettobidragstagare, bl.a. Frankrike, vill ogärna förändra jordbrukspolitiken.

  

Därför har de förändringar som hittills gjorts av jordbrukspolitiken snarare haft karaktären av kosmetika än av genomgripande åtgärder. BirdLife International anser att jordbrukspolitiken måste reformeras i en grön riktning och inte enbart förses med lite kosmetika. Den enda möjligheten att på allvar vända trenderna är att skärpa villkoren för utbetalning av jordbruksstöd. Redan idag finns det s.k. tvärvillkor (cross compliance) men dessa är båda svaga och följs dåligt upp av EU:s och medlemsstaternas myndigheter.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR