Nyheter

2013-11-22

Ju hårdare livsvillkor, desto mindre promiskuitet(5)

Vitkronad sparv var en av de tolv fältsparvsarter som ingick i studien där man kunde konstatera att graden av promiskuitet varierar med levnadsvillkoren. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Att vara otrogen mot sin partner är något som är mycket vanligt i hela djurvärlden. Det handlar helt enkelt om att sprida sina gener i så stor omfattning som möjligt. Men mycket är ännu okänt om varför graden av promiskuitet varierar, inte minst när det gäller förhållandena inom en och samma art. Under vissa villkor kan en hanne och en hona av en fågelart uppträda som rena dygdemönstret, medan deras artfränder i en annan miljö ”hoppar över skaklarna” så fort de får en chans. Nu har en grupp nordamerikanska forskare lagt en pusselbit som bidrar till att förklara skillnaderna. Det handlar om hur tuffa levnadsvillkoren är.

 

I en studie som publiceras i The American Naturalist inom kort följde forskarna 24 sparvpopulationer omfattande tolv olika arter. Det är tidigare känt att promiskuitet ökar med ökande latitud. Ju högre latitud, desto mera koncentrerad är häckningssäsongen vilket i sin tur ökar chanserna att para sig med andra individer än den ordinarie partnern. I den nya studien visar forskarna att det finns klara skillnader i graden av promiskuitet även när det gäller altitud, dvs. på vilken höjd över havet ett fågelpar häckar.

 

Högre höjd innebär liksom högre latitud en mera koncentrerad häckningssäsong, men höga höjder kan även innebära hårdare villkor för fåglarna – och då kan andra faktorer vara viktigare än möjligheterna till extraparningar. I denna studie visar man att fäders hjälp med att ta hand om ungarna är avgörande för häckningsframgången när livsvillkoren är hårda. Med behov av goda fäder på hög höjd kommer dygd: Honorna kan locka hannarna att stanna vid boet och hjälpa till genom att själva visa sig trogna. Forskarna betonar att det kan finnas andra förklaringar. Men väldigt mycket pekar på att om det är avgörande att fäderna bidrar vid boet, så blir dygdighet en norm.

 

Liknande resultat har antytts även när det gäller studier av europeiska fåglar. Bl.a. verkar flugsnappare som häckar i fjällbjörkskog leva ett dygdigare liv än de som finns i sydligt belägna och rikare lövskogar. Ett annat exempel är järnsparven. Den verkar vara monogam i torftiga svenska granplanteringar, medan de järnsparvar som lever i den mycket rika miljön i Oxfords botaniska trädgård har använts som exempel på en extremt promiskuös population.

 

(AW) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR