Nyheter

2012-09-05

Kalktäkten vid Bunge på Gotland måste stoppas

Sveriges Ornitologiska Förening skriver idag till regeringen och kräver att tillståndet för kalkbrottet i Bunge på Gotland dras tillbaka. Detta tillstånd är ett flagrant övertramp när det gäller de åtaganden Sverige har att skydda värdefull natur.

Men frågan är ännu allvarligare än så. Bunge-fallet kan nämligen komma att få en närmast prejudicerande verkan: Med en försvagad miljölagstiftning kommer exploatörer att kasta blickarna på områden som fram till idag varit skyddade mot ingrepp. Ett sådant är naturområdet Sjaunja i Lappland. Detta område är naturreservat, och det har länge funnits med bland förslagen till nya nationalparker. Men det finns också malm i marken, och med en försvagad miljölagstiftning är risken stor att denna malm kommer att exploateras.

Ett annat exempel på ett område som hotas vid en försvagad miljölagstiftning är Södra Midsjöbanken, där ett vindkraftsbolag vill bygga världens största havsbaserade vindkraftanläggning trots att detta utgrund är ovärderligt och förmodligen oersättligt för övervintrande sjöfåglar.

SOF anser det nödvändigt att EU-domstolen prövar om täkten är förenlig med art- och habitatdirektivet. EU:s miljölagstiftning ställer mycket höga krav och det är synnerligen olyckligt om Sverige, som tidigare varit ett föregångsland på miljöområdet, nu agerar i motsatt riktning och försvagar miljölagstiftningen.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR