Nyheter

2012-02-28

Kallelse till SOF:s årsmöte 20-22 april 2012

SOF:s årsmöte 2012 genomförs den 20-22 april med Gävleborg läns Ornitologiska Förening som värdar. Platsen blir Flygstaden i Söderhamn.

 

 

Före årsmötet hålls fredagen den 20 ett halvdagsseminarium på temat Internationellt fågelskydd genom SOF och BirdLife. Seminariet startar vid lunch. Vi får besök av BirdLifes Europachef, Angelo Caserta och det blir information om BirdLifes arbete liksom hur SOF medverkar i detta. Vi får också information om BirdLifes pågående planering för perioden 2013-2020. Detta arbete kommer också att beröra oss, såväl direkt som indirekt.

 

Själva årsmötet äger sedan rum lördag och söndag. Det blir första årsmötet som de nya stadgarna tillämpas då det är regionalföreningarnas representanter som deltar i omröstningar och beslut. Årsmötet innehåller fortsatt sedvanliga ärenden såsom styrelsens årsredovisning och val av styrelse och andra funktionärer. Vidare kommer, motioner och andra frågor att behandlas och bearbetas på olika sätt under mötet. Det blir också presentation och diskussion kring verksamhetsplanen, något som efterlystes vid förra årsmötet. Förslag till nytt namn och logga kommer också att presenteras av den arbetsgrupp som tillsattes vid förra årets ombudsmöte. Underlag kommer att distribueras efterhand.

 

Varje regionalförening har rätt att delta med ett ombud för varje påbörjat 500-tal medlemmar, dock max fem ombud. Det är antalet medlemmar 31.12 2011 som gäller som beräkningsunderlag. Varje ombud har en röst men ombud kan genom fullmakt företräda flera röster från en regionalförening. Sådan fullmakt ska anmälas vid årsmötet. Alla medlemmar är givetvis hjärtligt välkomna att delta i årsmötet men har inte rösträtt.

 

Motioner till årsmötet ska vara SOF:s styrelse tillhanda senast den 20 mars.

 


SOF står för rese/färdmedelskostnaden för regionalföreningarnas ombud. Boende och uppehälle faktureras i efterhand av SOF för varje anmäld deltagare enligt anmälningsblankettens prislista. Boendet finns i två kategorier tvåbäddsrum i begränsat antal och boende i vandrarhemslogement. De som anmäler sig först får möjlighet att välja tvåbäddsrum.

 

Till Söderhamn tar man sig lättast med tåg eller bil. Tåget tar ungefär två timmar från Stockholm och med bil tar det lite längre tid. Hämtning kommer att ske vid järnvägsstationen men det går också att ta buss.

 

Mer detaljerad information och underlag till ärenden som ska behandlas av årsmötet kommer att skickas ut till regionalföreningarna efter SOF:s styrelsemöte 24-25 mars. Förhoppningsvis kommer underlagen att skickas vara regionalföreningarna tillhanda senast 1:a april. Underlagen innehåller bland annat den vid förra årsmötet efterfrågade verksamhetsplanen för 2012, förslag till budget 2013, valberedningens förslag till ny styrelse samt övriga företroendevalda, förslag om namn- och logotypändring för SOF samt de ärenden som inkommit till SOF:s styrelse från medlemmar etc.

 

Anmälningsblankett finns nedan och vi vill gärna ha anmälan senast den 5 april.

 

Frågor kring årsmöte och deltagande kan ställas till:

 

Anders Lundquist                                   

SOF                                                          

0485-44448                                             

070-2787428

anders@sofnet.org 

eller 

Dennis Kraft

Ordförande   

070-638 09 85 

Dennis.kraft@telia.com

 

 

Anmälningsblankett. 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR